Nhật ký CEO Meetings Hoidaukhi.vn 8 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt 8% kế hoạch cả năm. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách ước đạt 90,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm. 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 575,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 4,80 triệu tấn xăng dầu, vượt 29,4% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 588,6 nghìn tấn khí hóa lỏng (LPG), vượt 21% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,07 tỷ kWh điện, vượt 4,2% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 108 nghìn tấn đạm, vượt 5,2% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 117,7 nghìn tấn polypropylen, vượt 15% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 7,06 triệu tấn dầu thô, vượt 14,5% kế hoạch. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ở công suất cao 112 – 114%, góp phần cung cấp ổn định các sản phẩm xăng dầu cho thị trường 8 tháng đầu năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành vượt kế hoạch từ 3-29%, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 5 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đón đầu xu thế chuyển dịch năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng định hướng phát triển thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi. 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 4,18 triệu tấn xăng dầu, vượt 25,3% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung ứng điện đáp ứng điều động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 14,94 tỷ kWh điện, vượt 8,8% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,04 triệu tấn đạm, vượt 10,7% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung cấp đủ cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là cho sản xuất điện (chiếm trên 74%). 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 4,79 tỷ m3 khí, vượt 28,4% kế hoạch. 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 6,20 triệu tấn dầu thô, vượt 14,7% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nỗ lực duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị cao, thuộc Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023. Ra mắt Nhà đầu tư Chuỗi Dự án Khí – Điện Sơn Mỹ, Bình Thuận PVEP trao tài trợ 5 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mua sắm thiết bị y tế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt cao so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện tiết giảm chi phí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1.152 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 66 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch. Quý II, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 36,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với quý I/2023. Tháng 6 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, vượt 90% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch. Quý II, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 226,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với quý I/2023. Tháng 6 năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 74 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 3,53 triệu tấn xăng dầu, vượt 16,6% kế hoạch Sản xuất xăng dầu quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1,79 triệu tấn, tăng 3,2% so với quý I/2023 Sản xuất xăng dầu tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 602 nghìn tấn, vượt 32,4% kế hoạch. Tháng 6 năm 2023, sản lượng điện huy động của toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trung bình 85,1 triệu kWh/ngày, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 12,66 tỷ kWh điện, vượt 4,5% kế hoạch Sản xuất điện quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 7,01 tỷ kWh, tăng 24,1% so với quý I/2023. Sản xuất điện tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,55 tỷ kWh, vượt 22,7% kế hoạch, cao nhất từ đầu năm đến nay. Công suất trung bình 6 tháng đầu năm 2023 của Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 116,2%. Công suất trung bình 6 tháng đầu năm 2023 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 114,2% Tháng 6 năm 2023, Nhà máy đạm Phú Mỹ và Cà Mau duy trì ổn định công suất trung bình cao trên 110%. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 877,5 nghìn tấn đạm, vượt 10,6% kế hoạch. Sản xuất đạm tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 158 nghìn tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 4,16 tỷ m3 khí, vượt 27,1% kế hoạch Khai thác khí quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với quý I/2023. Khai thác dầu thô tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,89 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch Khai thác dầu thô quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,7 triệu tấn, tăng 3,8% so với quý I/2023. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 5,3 triệu tấn dầu thô, vượt 14,3% kế hoạch Khai thác khí tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,72 tỷ m3, vượt 59,9% kế hoạch Khai thác khí quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với quý I/2023. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu,… cho đời sống và sản xuất. PV GAS chuẩn bị sẵn sàng để đón chuyến tàu LNG đầu tiên về Việt Nam Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, kết quả thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X khẳng định tiềm năng thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác Tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2022 đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10 - 50%/năm Petrovietnam: Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2022 đạt 366,1 nghìn tỷ đồng vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm 5 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch. 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất đạm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 719,5 nghìn tấn, vượt 11,1% kế hoạch. Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới được tuyên dương tại Lễ trao giải Diên Hồng lần I 5 tháng đầu năm 2023, khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch. Sản lượng khai thác khí tháng 5 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% kế hoạch. Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nỗ lực cung cấp tối đa nhiên liệu cho sản xuất điện, tối ưu vận hành các nhà máy điện, góp phần giảm áp lực cung ứng điện miền Bắc. Sản xuất điện tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022 PVEP 35 năm - Viết tiếp truyền thống tự hào
Cuộc chiến công nghệ AI: “Đừng đùa” với Apple

Cuộc chiến công nghệ AI: “Đừng đùa” với Apple

Apple có thể im lặng về AI nhưng đừng tưởng họ ngồi yên, bởi ngay cả những tay chơi lớn nhất trong làng công nghệ như Microsoft hay Google cũng chưa mua được...
Đối trọng quyền lực mới

Đối trọng quyền lực mới

Hội nghị thượng đỉnh BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) lần thứ 15 diễn ra trong 3 ngày...
Tổn thất lớn của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner
Viết tiếp loạt bài “Giải mã cuộc bạo loạn vũ trang của Tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner”:

Tổn thất lớn của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner

300 tỷ USD của Nga: "Mồi ngon, nhưng Mỹ - phương Tây há miệng mắc quai!"

300 tỷ USD của Nga: "Mồi ngon, nhưng Mỹ - phương Tây há miệng mắc quai!"

Giá vàng hôm nay (1/10): Kết thúc tuần lao dốc

Giá vàng hôm nay (1/10): Kết thúc tuần lao dốc

Giá vàng thế giới liên tục lao dốc trong các phiên giao dịch đầu tuần, giữa và cuối tuần khi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng bạc xanh của Mỹ tăng lên...
Cụ ông 74 tuổi hơn 30 năm "giữ hồn" đèn Trung thu truyền thống

Cụ ông 74 tuổi hơn 30 năm "giữ hồn" đèn Trung thu truyền thống

Ông Dũng ở Hà Tĩnh có thâm niên hơn 30 năm làm đèn Trung thu với mong muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống.
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 25/9 - 30/9

Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 25/9 - 30/9

(PetroTimes) - Việc cắt giảm của OPEC+ nhằm thúc đẩy giá dầu đã cực kỳ thành công, với giá thùng tăng phi mã 30% kể từ tháng 6; Dự án phát triển mỏ Rosebank, ở Biển Bắc sắp được tiến hành...
Táo để 3 tháng vẫn tươi: Hoa quả nhập khẩu có hạn sử dụng không?

Táo để 3 tháng vẫn tươi: Hoa quả nhập khẩu có hạn sử dụng không?

Táo nhập khẩu nếu để tủ lạnh có thể bảo quản được vài tháng, ở nhiệt độ ngoài trời, táo vẫn tươi ngon sau vài tuần, là điều khiến không ít người thắc mắc.
EVN phát động thi công xây dựng công trình đường dây 500KV Monsoon - Thạnh Mỹ

EVN phát động thi công xây dựng công trình đường dây 500KV Monsoon - Thạnh Mỹ

(PetroTimes) - Ngày 30/9, tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, EVN đã tổ chức phát động thi công xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ.
Tọa đàm "Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Nhìn lại và hướng tới"

Tọa đàm "Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Nhìn lại và hướng tới"

(PetroTimes) - Báo Đầu tư phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức "Tọa đàm Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhìn lại và hướng tới"
“Khám phá nét ẩm thực dân tộc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Khám phá nét ẩm thực dân tộc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(PetroTimes) - Từ ngày 1- 31/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa với chủ đề “Khám phá nét ẩm thực dân tộc”...
Sức sống mới Cái Chiên

Sức sống mới Cái Chiên

Sau hơn 40 phút di chuyển trên tuyến phà xuất phát từ bến Ghềnh Võ, chúng tôi có mặt tại xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà).
Kết quả bóng đá hôm nay 1/10: Hai đội Manchester bại trận

Kết quả bóng đá hôm nay 1/10: Hai đội Manchester bại trận

(PetroTimes) - Man Utd lại tiếp tục thua, Man City thua sốc ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trong khi Real Madrid thắng đậm Girona tại vòng 8 La Liga.
Techcombank khai trương trụ sở mới tại Hà Nội và TP HCM

Techcombank khai trương trụ sở mới tại Hà Nội và TP HCM

(PetroTimes) - Ngày 27/9, Techcombank chính thức khai trương hai tòa nhà hội sở mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 161 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng ^ Thúc đẩy phát triển công nghiệp khí Việt Nam trong bối cảnh mới ^ Công đoàn tạo động lực để người lao động phấn đấu, cống hiến ^ Cửu Long JOC: 25 năm chinh phục “sư tử” biển khơi ^ Trải nghiệm đêm cồng chiêng giữa phố núi

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,333.78 15,488.67 15,986.71
CAD 17,609.33 17,787.20 18,359.15
CHF 26,016.28 26,279.07 27,124.08
CNY 3,258.38 3,291.29 3,397.63
DKK - 3,390.24 3,520.32
EUR 25,089.27 25,342.70 26,466.85
GBP 28,963.54 29,256.10 30,196.84
HKD 3,023.89 3,054.43 3,152.65
INR - 291.57 303.24
JPY 158.64 160.24 167.93
KRW 15.63 17.37 19.04
KWD - 78,412.29 81,552.96
MYR - 5,129.07 5,241.31
NOK - 2,239.68 2,334.94
RUB - 237.51 262.95
SAR - 6,458.57 6,717.25
SEK - 2,194.83 2,288.18
SGD 17,386.87 17,562.49 18,127.21
THB 588.34 653.71 678.79
USD 24,090.00 24,120.00 24,460.00
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,320 15,340 15,940
CAD 17,591 17,601 18,301
CHF 26,040 26,060 27,010
CNY - 3,259 3,399
DKK - 3,356 3,526
EUR #24,835 24,845 26,135
GBP 29,091 29,101 30,271
HKD 2,974 2,984 3,179
JPY 158.51 158.66 168.21
KRW 15.77 15.97 19.77
LAK - 0.7 1.4
NOK - 2,195 2,315
NZD 14,316 14,326 14,906
SEK - 2,150 2,285
SGD 17,240 17,250 18,050
THB 612.53 652.53 680.53
USD #24,055 24,095 24,515
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 24,120 24,120 24,420
USD(1-2-5) 23,901 - -
USD(10-20) 23,901 - -
GBP 29,094 29,270 30,162
HKD 3,035 3,056 3,144
CHF 26,100 26,258 27,076
JPY 159.86 160.82 168.14
THB 636.62 643.05 686.55
AUD 15,414 15,507 15,951
CAD 17,677 17,784 18,325
SGD 17,459 17,564 18,060
SEK - 2,201 2,274
LAK - 0.91 1.26
DKK - 3,396 3,508
NOK - 2,245 2,320
CNY - 3,290 3,379
RUB - 225 289
NZD 14,373 14,460 14,852
KRW 16 - 19.03
EUR 25,258 25,327 26,449
TWD 682.99 - 825.09
MYR 4,842.49 - 5,455.13
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,130.00 24,160.00 24,480.00
EUR 25,326.00 25,428.00 26,034.00
GBP 29,222.00 29,398.00 30,057.00
HKD 3,052.00 3,064.00 3,149.00
CHF 26,169.00 26,274.00 26,944.00
JPY 160.48 161.12 164.44
AUD 15,412.00 15,474.00 15,949.00
SGD 17,557.00 17,628.00 18,019.00
THB 647.00 650.00 681.00
CAD 17,776.00 17,847.00 18,245.00
NZD 14,356.00 14,840.00
KRW 17.37 18.85
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24090 24140 24450
AUD 15579 15629 16040
CAD 17894 17944 18359
CHF 26472 26522 26936
CNY 0 3292.9 0
CZK 0 980 0
DKK 0 3406 0
EUR 25519 25569 26185
GBP 29570 29620 30092
HKD 0 3000 0
JPY 160.44 160.94 167.04
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 16.65 0
LAK 0 1.3686 0
MYR 0 5100 0
NOK 0 2190 0
NZD 0 14474 0
PHP 0 324 0
SEK 0 2100 0
SGD 17631 17681 18090
THB 0 626.4 0
TWD 0 708 0
XAU 6830000 6830000 6870000
XBJ 5500000 5500000 5700000
Cập nhật: 01/10/2023 15:45

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 68,150 68,950
AVPL/SJC HCM 68,150 68,850
AVPL/SJC ĐN 68,150 68,950
Nguyên liệu 9999 - HN 55,700 56,250
Nguyên liệu 999 - HN 55,600 56,000
AVPL/SJC Cần Thơ 68,150 68,950
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 56.000 57.000
TPHCM - SJC 68.100 68.800
Hà Nội - PNJ 56.000 57.000
Hà Nội - SJC 68.100 68.800
Đà Nẵng - PNJ 56.000 57.000
Đà Nẵng - SJC 68.100 68.800
Miền Tây - PNJ 56.000 57.000
Miền Tây - SJC 68.350 68.850
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) 56.000 56.900
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 55.800 56.600
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 41.200 42.600
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 31.860 33.260
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 22.300 23.700
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
AJC Mua vào Bán ra
Vàng TT, 3A, NT Nghệ An 5,590 5,690
Vàng trang sức 99.99 5,535 5,670
Vàng trang sức 99.9 5,525 5,660
Vàng NL 99.99 5,550
Vàng miếng SJC Thái Bình 6,825 6,890
Vàng miếng SJC Nghệ An 6,825 6,890
Vàng miếng SJC Hà Nội 6,825 6,890
Vàng NT, ĐV, 3A Hà Nội 5,590 5,690
Vàng Nhẫn tròn, 3A, Đồng Vàng Thái Bình 5,590 5,690
Nhẫn tròn không ép vỉ Thái Bình 5,570
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 68,250 68,950
SJC 5c 68,250 68,970
SJC 2c, 1C, 5 phân 68,250 68,980
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 55,950 56,950
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 55,950 57,050
Nữ Trang 99.99% 55,850 56,650
Nữ Trang 99% 54,889 56,089
Nữ Trang 68% 36,676 38,676
Nữ Trang 41.7% 21,775 23,775
Cập nhật: 01/10/2023 15:45
  • vietinbank
  • evn-bottom