Kỳ họp lần thứ 48 Hội đồng Dầu khí ASEAN: Hợp tác phát triển bền vững, hướng tới chuyển dịch năng lượng

Kỳ họp lần thứ 48 Hội đồng Dầu khí ASEAN: Hợp tác phát triển bền vững, hướng tới chuyển dịch năng lượng

(PetroTimes) - Ngày 22/11/2023, Kỳ họp lần thứ 48 Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASEAN Council on Petroleum - ASCOPE) do Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) luân phiên chủ trì đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
  • vietsovpetro
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-locNhật ký CEO Meetings Hoidaukhi.vn Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2023) Tháng 10/2023, sản xuất xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 635,4 nghìn tấn, vượt 18,4% kế hoạch. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 6,08 triệu tấn xăng dầu, vượt 10% kế hoạch cả năm, về đích trước 2 tháng. Tháng 10/2023, sản xuất điện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1,91 tỷ kWh, vượt 2,4% kế hoạch. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 19,54 tỷ kWh điện, vượt 1,7% kế hoạch. Tháng 10/2023, sản xuất đạm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 161,8 nghìn tấn, vượt 9,6% kế hoạch 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,46 triệu tấn đạm, vượt 5,9% kế hoạch Tháng 10/2023, sản lượng khai thác khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,62 tỷ m3, vượt 4,6% kế hoạch. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 6,38 tỷ m3 khí, vượt 9,7% kế hoạch Tháng 10/2023, mặc dù giá dầu lao dốc, Petrovietnam đạt tổng doanh thu 87,2 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 8,7 triệu tấn dầu, vượt 13,1% kế hoạch. Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Petrovietnam) hoạt động công suất cao liên tục trong 38 tháng qua, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước Tháng 10/2023, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng. Tổng doanh thu tháng 10/2023 của Petrovietnam ước đạt 87,2 nghìn tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch tháng Tổng doanh thu 10 tháng đầu năm 2023 của Petrovietnam đạt 745 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm (về đích trước 2 tháng) Nộp NSNN toàn Petrovietnam (không bao gồm NSRP) tháng 10 đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, vượt 2 lần KH tháng 10 tháng đầu năm, Petrovietnam nộp NSNN 121 nghìn tỷ đồng, vượt 54% KH cả năm 2023 (về đích trước 5 tháng) Giá dầu giảm mạnh, doanh thu tháng 10 của Petrovietnam vẫn lập đỉnh, cao nhất từ đầu năm PVCFC chính thức được trao Chứng nhận Kỷ lục vận hành an toàn, ổn định hơn 350 ngày ở công suất cao từ Haldor Topsoe 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt 22% kế hoạch cả năm 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách đạt 102,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch cả năm 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 643,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 17,55 tỷ kWh điện, vượt 1,2% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,30 triệu tấn đạm, vượt 5,2% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dâu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 7,85 triệu tấn dầu thô, vượt 14,1% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 5,76 tỷ m3 khí, vượt 11% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt 8% kế hoạch cả năm. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách ước đạt 90,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm. 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 575,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 4,80 triệu tấn xăng dầu, vượt 29,4% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 588,6 nghìn tấn khí hóa lỏng (LPG), vượt 21% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,07 tỷ kWh điện, vượt 4,2% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 108 nghìn tấn đạm, vượt 5,2% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 117,7 nghìn tấn polypropylen, vượt 15% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 7,06 triệu tấn dầu thô, vượt 14,5% kế hoạch. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ở công suất cao 112 – 114%, góp phần cung cấp ổn định các sản phẩm xăng dầu cho thị trường 8 tháng đầu năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành vượt kế hoạch từ 3-29%, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 5 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đón đầu xu thế chuyển dịch năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng định hướng phát triển thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi. 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 4,18 triệu tấn xăng dầu, vượt 25,3% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung ứng điện đáp ứng điều động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 14,94 tỷ kWh điện, vượt 8,8% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,04 triệu tấn đạm, vượt 10,7% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung cấp đủ cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là cho sản xuất điện (chiếm trên 74%). 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 4,79 tỷ m3 khí, vượt 28,4% kế hoạch. 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 6,20 triệu tấn dầu thô, vượt 14,7% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nỗ lực duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị cao, thuộc Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023. Ra mắt Nhà đầu tư Chuỗi Dự án Khí – Điện Sơn Mỹ, Bình Thuận PVEP trao tài trợ 5 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mua sắm thiết bị y tế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt cao so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện tiết giảm chi phí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1.152 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 66 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch. Quý II, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 36,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với quý I/2023. Tháng 6 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, vượt 90% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch. Quý II, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 226,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với quý I/2023. Tháng 6 năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 74 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 3,53 triệu tấn xăng dầu, vượt 16,6% kế hoạch Sản xuất xăng dầu quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1,79 triệu tấn, tăng 3,2% so với quý I/2023 Sản xuất xăng dầu tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 602 nghìn tấn, vượt 32,4% kế hoạch. Tháng 6 năm 2023, sản lượng điện huy động của toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trung bình 85,1 triệu kWh/ngày, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 12,66 tỷ kWh điện, vượt 4,5% kế hoạch Sản xuất điện quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 7,01 tỷ kWh, tăng 24,1% so với quý I/2023. Sản xuất điện tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,55 tỷ kWh, vượt 22,7% kế hoạch, cao nhất từ đầu năm đến nay. Công suất trung bình 6 tháng đầu năm 2023 của Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 116,2%. Công suất trung bình 6 tháng đầu năm 2023 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 114,2% Tháng 6 năm 2023, Nhà máy đạm Phú Mỹ và Cà Mau duy trì ổn định công suất trung bình cao trên 110%. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 877,5 nghìn tấn đạm, vượt 10,6% kế hoạch. Sản xuất đạm tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 158 nghìn tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 4,16 tỷ m3 khí, vượt 27,1% kế hoạch Khai thác khí quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với quý I/2023. Khai thác dầu thô tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,89 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch Khai thác dầu thô quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,7 triệu tấn, tăng 3,8% so với quý I/2023. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 5,3 triệu tấn dầu thô, vượt 14,3% kế hoạch Khai thác khí tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,72 tỷ m3, vượt 59,9% kế hoạch Khai thác khí quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với quý I/2023. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu,… cho đời sống và sản xuất. PV GAS chuẩn bị sẵn sàng để đón chuyến tàu LNG đầu tiên về Việt Nam Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, kết quả thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X khẳng định tiềm năng thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác Tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2022 đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10 - 50%/năm Petrovietnam: Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2022 đạt 366,1 nghìn tỷ đồng vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm 5 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch. 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất đạm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 719,5 nghìn tấn, vượt 11,1% kế hoạch. Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới được tuyên dương tại Lễ trao giải Diên Hồng lần I 5 tháng đầu năm 2023, khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch. Sản lượng khai thác khí tháng 5 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% kế hoạch. Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nỗ lực cung cấp tối đa nhiên liệu cho sản xuất điện, tối ưu vận hành các nhà máy điện, góp phần giảm áp lực cung ứng điện miền Bắc. Sản xuất điện tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022 PVEP 35 năm - Viết tiếp truyền thống tự hào
Nhận định phiên giao dịch ngày 30/11: Thị trường lấy lại đà tăng

Nhận định phiên giao dịch ngày 30/11: Thị trường lấy lại đà tăng

(PetroTimes) - Các chỉ báo kỹ thuật theo khu đồ thị ngày, giờ gồm RSI và MACD đều cho tín hiệu đi lên cho thấy thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Công ty nào có lợi nhuận cao nhất thế giới?

Công ty nào có lợi nhuận cao nhất thế giới?

Không phải những ông lớn công nghệ như Apple hay Google, mà là công ty “cổ truyền”, gã khổng lồ dầu mỏ của Ả rập Xê út, Saudi Aramco.
Điểm nóng Trung Đông

Điểm nóng Trung Đông

Cuộc chiến ở Dải Gaza khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại trước nguy cơ khu vực này ngày càng lún sâu vào vòng xoáy bạo lực.
Tin tức kinh tế ngày 29/11: Ô tô sản xuất trong nước lấn át xe nhập ngoại

Tin tức kinh tế ngày 29/11: Ô tô sản xuất trong nước lấn át xe nhập ngoại

(PetroTimes) - Ô tô sản xuất trong nước lấn át xe nhập ngoại; Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024; Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gần 34%…
Canada: Bang Alberta phản đối kế hoạch chuyển đổi năng lượng của chính phủ

Canada: Bang Alberta phản đối kế hoạch chuyển đổi năng lượng của chính phủ

(PetroTimes) - Thủ hiến bang Alberta đã đưa ra một cuộc tranh luận đạo luật nhằm bảo vệ công dân của tỉnh giàu dầu mỏ trước các Quy định về Điện sạch của chính phủ liên bang.
Công bố đường dây nóng phản ánh hoạt động đăng kiểm

Công bố đường dây nóng phản ánh hoạt động đăng kiểm

(PetroTimes) - Cục Đăng Kiểm Việt Nam công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về hoạt động đăng kiểm trên cả nước...
Nhựa tự chữa lành, tự phân hủy

Nhựa tự chữa lành, tự phân hủy

(PetroTimes) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát minh ra loại nhựa mới có khả năng tự chữa lành, tự phân hủy, được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho các sản phẩm gia dụng...
Những điểm đến hấp dẫn ở Mù Cang Chải

Những điểm đến hấp dẫn ở Mù Cang Chải

(PetroTimes) - Đến với Mù Cang Chải dù chỉ một lần, du khách cũng cảm nhận được sự trù phú của thiên nhiên, sự đặc sắc của văn hóa, sự ấm áp tình người.
Pep Guardiola nói về màn lội ngược dòng của Man City

Pep Guardiola nói về màn lội ngược dòng của Man City

(PetroTimes) - Pep Guardiola rõ ràng không vui khi chứng kiến đội bóng Manchester City của mình để thua 2 bàn trước RB Leipzig...
Thời điểm vàng để đầu tư BĐS tại Vinhomes Ocean Park 2

Thời điểm vàng để đầu tư BĐS tại Vinhomes Ocean Park 2

Vinhomes Ocean Park 2 với hàng loạt đại tiện ích sắp khai trương và lợi thế hạ tầng đã thu hút hàng nghìn cư dân nội đô “chuyển khẩu”...
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 165 có những bài tiêu biểu: ^ Dầu khí - “Đầu tàu” của nền kinh tế Việt Nam ^ Petrovietnam về đích sớm các chỉ tiêu quan trọng ^ Phát triển điện khí LNG tại Việt Nam - Góc nhìn chuyên gia ^ “Người quản gia” giỏi của Sư Tử Vàng - CPP ^ Akô Dhông - Buôn làng đẹp giữa lòng phố núi

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,661.53 15,819.73 16,328.50
CAD 17,416.28 17,592.21 18,157.98
CHF 26,921.13 27,193.06 28,067.60
CNY 3,329.81 3,363.44 3,472.14
DKK - 3,506.99 3,641.56
EUR 25,946.05 26,208.13 27,370.81
GBP 29,982.94 30,285.80 31,259.81
HKD 3,026.69 3,057.26 3,155.58
INR - 289.85 301.46
JPY 159.84 161.45 169.20
KRW 16.21 18.01 19.65
KWD - 78,322.11 81,459.58
MYR - 5,156.14 5,269.01
NOK - 2,233.60 2,328.61
RUB - 258.97 286.71
SAR - 6,438.09 6,695.99
SEK - 2,299.29 2,397.09
SGD 17,746.33 17,925.58 18,502.08
THB 616.09 684.54 710.81
USD 24,015.00 24,045.00 24,385.00
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,749 15,769 16,369
CAD 17,552 17,562 18,262
CHF 27,275 27,295 28,245
CNY - 3,333 3,473
DKK - 3,485 3,655
EUR #25,790 25,800 27,090
GBP 30,274 30,284 31,454
HKD 2,979 2,989 3,184
JPY 160.59 160.74 170.29
KRW 16.6 16.8 20.6
LAK - 0.67 1.37
NOK - 2,200 2,320
NZD 14,681 14,691 15,271
SEK - 2,269 2,404
SGD 17,654 17,664 18,464
THB 643.57 683.57 711.57
USD #24,015 24,055 24,475
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 24,080 24,080 24,380
USD(1-2-5) 23,861 - -
USD(10-20) 23,861 - -
GBP 30,161 30,343 31,298
HKD 3,042 3,063 3,152
CHF 27,062 27,225 28,078
JPY 160.89 161.87 169.36
THB 667.78 674.53 720.59
AUD 15,783 15,878 16,323
CAD 17,519 17,625 18,157
SGD 17,849 17,957 18,468
SEK - 2,310 2,388
LAK - 0.9 1.24
DKK - 3,519 3,635
NOK - 2,246 2,321
CNY - 3,367 3,458
RUB - 246 316
NZD 14,727 14,816 15,226
KRW 16.52 18.25 19.58
EUR 26,166 26,236 27,375
TWD 702.5 - 848.6
MYR 4,879.19 - 5,495.46
SAR - 6,356.4 6,680.67
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,040.00 24,060.00 24,380.00
EUR 26,167.00 26,272.00 26,963.00
GBP 30,182.00 30,364.00 31,158.00
HKD 3,044.00 3,056.00 3,157.00
CHF 27,124.00 27,233.00 27,975.00
JPY 161.69 162.34 166.64
AUD 15,762.00 15,825.00 16,292.00
SGD 17,921.00 17,993.00 18,398.00
THB 678.00 681.00 715.00
CAD 17,575.00 17,666.00 18,061.00
NZD 14,720.00 15,208.00
KRW 17.95 19.65
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24062 24112 24417
AUD 15871 15921 16334
CAD 17666 17716 18126
CHF 27465 27515 27936
CNY 0 3368.8 0
CZK 0 980 0
DKK 0 3406 0
EUR 26368 26418 27033
GBP 30562 30612 31078
HKD 0 3000 0
JPY 161.93 162.43 168.5
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.0177 0
MYR 0 5100 0
NOK 0 2190 0
NZD 0 14724 0
PHP 0 324 0
SEK 0 2140 0
SGD 18013 18063 18478
THB 0 656.6 0
TWD 0 708 0
XAU 7240000 7240000 7350000
XBJ 5500000 5500000 5700000
Cập nhật: 30/11/2023 03:45

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 72,200 73,700
AVPL/SJC HCM 72,600 73,800
AVPL/SJC ĐN 72,200 73,700
Nguyên liệu 9999 - HN 61,550 61,900
Nguyên liệu 999 - HN 61,400 61,750
AVPL/SJC Cần Thơ 72,200 73,700
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 61.300 62.500
TPHCM - SJC 72.300 73.600
Hà Nội - PNJ 61.300 62.500
Hà Nội - SJC 72.300 73.600
Đà Nẵng - PNJ 61.300 62.500
Đà Nẵng - SJC 72.300 73.600
Miền Tây - PNJ 61.300 62.500
Miền Tây - SJC 72.200 73.600
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) 61.300 62.450
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 61.250 62.050
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 45.290 46.690
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 35.050 36.450
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 24.560 25.960
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
AJC Mua vào Bán ra
TT, 3A, NT Nghệ An 6,180 6,280
Trang sức 99.99 6,105 6,250
Trang sức 99.9 6,095 6,240
SJC Thái Bình 7,250 7,370
NT, ĐV, 3A Hà Nội 6,160 6,270
NT, 3A, ĐV Thái Bình 6,160 6,270
NL 99.99 6,120
Nhẫn tròn ko ép vỉ TB 6,120
Miếng SJC Nghệ An 7,250 7,370
Miếng SJC Hà Nội 7,250 7,370
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 72,400 73,600
SJC 5c 72,400 73,620
SJC 2c, 1C, 5 phân 72,400 73,630
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 61,300 62,400
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 61,300 62,500
Nữ Trang 99.99% 61,200 62,100
Nữ Trang 99% 60,285 61,485
Nữ Trang 68% 40,382 42,382
Nữ Trang 41.7% 24,048 26,048
Cập nhật: 30/11/2023 03:45
  • vietinbank
  • bsr-hat-nhua
  • evn-bottom