Chủ tịch COP28 kêu gọi các công ty dầu khí nỗ lực hơn nữa trong các mục tiêu về khí hậu

Chủ tịch COP28 kêu gọi các công ty dầu khí nỗ lực hơn nữa trong các mục tiêu về khí hậu

(PetroTimes) - Chủ tịch Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) năm nay, ông Sultan Ahmed Al-Jaber, đã kêu gọi các công ty dầu khí toàn cầu nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được các ...
  • vietsovpetro
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-locNhật ký CEO Meetings Hoidaukhi.vn Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2023) Tháng 10/2023, sản xuất xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 635,4 nghìn tấn, vượt 18,4% kế hoạch. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 6,08 triệu tấn xăng dầu, vượt 10% kế hoạch cả năm, về đích trước 2 tháng. Tháng 10/2023, sản xuất điện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1,91 tỷ kWh, vượt 2,4% kế hoạch. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 19,54 tỷ kWh điện, vượt 1,7% kế hoạch. Tháng 10/2023, sản xuất đạm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 161,8 nghìn tấn, vượt 9,6% kế hoạch 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,46 triệu tấn đạm, vượt 5,9% kế hoạch Tháng 10/2023, sản lượng khai thác khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,62 tỷ m3, vượt 4,6% kế hoạch. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 6,38 tỷ m3 khí, vượt 9,7% kế hoạch Tháng 10/2023, mặc dù giá dầu lao dốc, Petrovietnam đạt tổng doanh thu 87,2 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm. 10 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 8,7 triệu tấn dầu, vượt 13,1% kế hoạch. Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Petrovietnam) hoạt động công suất cao liên tục trong 38 tháng qua, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước Tháng 10/2023, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng. Tổng doanh thu tháng 10/2023 của Petrovietnam ước đạt 87,2 nghìn tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch tháng Tổng doanh thu 10 tháng đầu năm 2023 của Petrovietnam đạt 745 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm (về đích trước 2 tháng) Nộp NSNN toàn Petrovietnam (không bao gồm NSRP) tháng 10 đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, vượt 2 lần KH tháng 10 tháng đầu năm, Petrovietnam nộp NSNN 121 nghìn tỷ đồng, vượt 54% KH cả năm 2023 (về đích trước 5 tháng) Giá dầu giảm mạnh, doanh thu tháng 10 của Petrovietnam vẫn lập đỉnh, cao nhất từ đầu năm PVCFC chính thức được trao Chứng nhận Kỷ lục vận hành an toàn, ổn định hơn 350 ngày ở công suất cao từ Haldor Topsoe 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt 22% kế hoạch cả năm 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách đạt 102,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch cả năm 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 643,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 17,55 tỷ kWh điện, vượt 1,2% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,30 triệu tấn đạm, vượt 5,2% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dâu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 7,85 triệu tấn dầu thô, vượt 14,1% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 5,76 tỷ m3 khí, vượt 11% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt 8% kế hoạch cả năm. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách ước đạt 90,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm. 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 575,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 4,80 triệu tấn xăng dầu, vượt 29,4% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 588,6 nghìn tấn khí hóa lỏng (LPG), vượt 21% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,07 tỷ kWh điện, vượt 4,2% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 108 nghìn tấn đạm, vượt 5,2% kế hoạch. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 117,7 nghìn tấn polypropylen, vượt 15% kế hoạch 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 7,06 triệu tấn dầu thô, vượt 14,5% kế hoạch. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ở công suất cao 112 – 114%, góp phần cung cấp ổn định các sản phẩm xăng dầu cho thị trường 8 tháng đầu năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành vượt kế hoạch từ 3-29%, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 5 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đón đầu xu thế chuyển dịch năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng định hướng phát triển thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi. 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 4,18 triệu tấn xăng dầu, vượt 25,3% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung ứng điện đáp ứng điều động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 14,94 tỷ kWh điện, vượt 8,8% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 1,04 triệu tấn đạm, vượt 10,7% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung cấp đủ cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là cho sản xuất điện (chiếm trên 74%). 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 4,79 tỷ m3 khí, vượt 28,4% kế hoạch. 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 6,20 triệu tấn dầu thô, vượt 14,7% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nỗ lực duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị cao, thuộc Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023. Ra mắt Nhà đầu tư Chuỗi Dự án Khí – Điện Sơn Mỹ, Bình Thuận PVEP trao tài trợ 5 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mua sắm thiết bị y tế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt cao so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện tiết giảm chi phí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1.152 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 66 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch. Quý II, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 36,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với quý I/2023. Tháng 6 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, vượt 90% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch. Quý II, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 226,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với quý I/2023. Tháng 6 năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 74 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 3,53 triệu tấn xăng dầu, vượt 16,6% kế hoạch Sản xuất xăng dầu quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 1,79 triệu tấn, tăng 3,2% so với quý I/2023 Sản xuất xăng dầu tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 602 nghìn tấn, vượt 32,4% kế hoạch. Tháng 6 năm 2023, sản lượng điện huy động của toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trung bình 85,1 triệu kWh/ngày, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 12,66 tỷ kWh điện, vượt 4,5% kế hoạch Sản xuất điện quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 7,01 tỷ kWh, tăng 24,1% so với quý I/2023. Sản xuất điện tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,55 tỷ kWh, vượt 22,7% kế hoạch, cao nhất từ đầu năm đến nay. Công suất trung bình 6 tháng đầu năm 2023 của Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 116,2%. Công suất trung bình 6 tháng đầu năm 2023 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 114,2% Tháng 6 năm 2023, Nhà máy đạm Phú Mỹ và Cà Mau duy trì ổn định công suất trung bình cao trên 110%. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sản xuất 877,5 nghìn tấn đạm, vượt 10,6% kế hoạch. Sản xuất đạm tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 158 nghìn tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 4,16 tỷ m3 khí, vượt 27,1% kế hoạch Khai thác khí quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với quý I/2023. Khai thác dầu thô tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,89 triệu tấn, vượt 17% kế hoạch Khai thác dầu thô quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,7 triệu tấn, tăng 3,8% so với quý I/2023. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai thác 5,3 triệu tấn dầu thô, vượt 14,3% kế hoạch Khai thác khí tháng 6 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,72 tỷ m3, vượt 59,9% kế hoạch Khai thác khí quý II của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với quý I/2023. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu,… cho đời sống và sản xuất. PV GAS chuẩn bị sẵn sàng để đón chuyến tàu LNG đầu tiên về Việt Nam Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, kết quả thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X khẳng định tiềm năng thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác Tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2022 đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10 - 50%/năm Petrovietnam: Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2022 đạt 366,1 nghìn tỷ đồng vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm 5 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách nhà nước ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch. 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất đạm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 719,5 nghìn tấn, vượt 11,1% kế hoạch. Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới được tuyên dương tại Lễ trao giải Diên Hồng lần I 5 tháng đầu năm 2023, khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch. Sản lượng khai thác khí tháng 5 năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% kế hoạch. Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nỗ lực cung cấp tối đa nhiên liệu cho sản xuất điện, tối ưu vận hành các nhà máy điện, góp phần giảm áp lực cung ứng điện miền Bắc. Sản xuất điện tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022 PVEP 35 năm - Viết tiếp truyền thống tự hào
Công ty nào có lợi nhuận cao nhất thế giới?

Công ty nào có lợi nhuận cao nhất thế giới?

Không phải những ông lớn công nghệ như Apple hay Google, mà là công ty “cổ truyền”, gã khổng lồ dầu mỏ của Ả rập Xê út, Saudi Aramco.
Tổng kết các dự án dầu khí trên toàn thế giới trong năm 2023

Tổng kết các dự án dầu khí trên toàn thế giới trong năm 2023

(PetroTimes) - Hơn 400 dự án dầu khí đã được chính thức phê duyệt trên toàn thế giới cho năm 2022 và 2023, bất chấp những lời kêu gọi từ bỏ tất cả các dự án dầu mỏ mới nếu chúng ta ...
Dự kiến bãi bỏ các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan nhà nước

Dự kiến bãi bỏ các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan nhà nước

Theo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 01/07/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính...
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 27/11 - 2/12

Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 27/11 - 2/12

(PetroTimes) - OPEC+ cắt giảm sản lượng ở mức gần 2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024; Doanh thu của các tập đoàn xuất khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga đã giảm 41%...
Cha mẹ cần lưu ý gì khi cho trẻ tiếp xúc với các công cụ AI như ChatGPT?

Cha mẹ cần lưu ý gì khi cho trẻ tiếp xúc với các công cụ AI như ChatGPT?

Lợi ích của AI vô cùng lớn, nhưng cũng có cả rủi ro khó lường. Có 3 điều cha mẹ cần lưu ý khi để trẻ tiếp xúc với AI.
Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng

Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)
Trình chiếu 5 phim tài liệu đặc sắc tại Liên hoan phim thời trang Pháp

Trình chiếu 5 phim tài liệu đặc sắc tại Liên hoan phim thời trang Pháp

(PetroTimes) - Từ ngày 5 đến 7/12/2023, “Liên hoan phim thời trang Pháp” sẽ trình chiếu 5 bộ phim đặc sắc về chủ đề thời trang.
Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu (Sơn La) - Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu (Sơn La) - Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới

(PetroTimes) - Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch Sơn La, đặc biệt là thương hiệu “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” đối với Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.
Man Utd đang tìm kiếm ứng viên "tinh tế hơn Sir Alex Ferguson"

Man Utd đang tìm kiếm ứng viên "tinh tế hơn Sir Alex Ferguson"

(PetroTimes) - Erik Ten Hag đang phải chịu rất nhiều áp lực bủa vây ở năm thứ hai nắm quyền tại Man Utd.
8Wonder Winter Festival - Kỳ nghỉ lễ hội âm nhạc hoàn hảo cho cả gia đình

8Wonder Winter Festival - Kỳ nghỉ lễ hội âm nhạc hoàn hảo cho cả gia đình

8Wonder Winter Festival không chỉ kiến tạo không gian âm nhạc lý tưởng cho tất cả thế hệ trong gia đình, mà còn mang đến hành trình trải nghiệm lễ hội...
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 165 có những bài tiêu biểu: ^ Dầu khí - “Đầu tàu” của nền kinh tế Việt Nam ^ Petrovietnam về đích sớm các chỉ tiêu quan trọng ^ Phát triển điện khí LNG tại Việt Nam - Góc nhìn chuyên gia ^ “Người quản gia” giỏi của Sư Tử Vàng - CPP ^ Akô Dhông - Buôn làng đẹp giữa lòng phố núi

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,620.81 15,778.59 16,285.97
CAD 17,470.81 17,647.28 18,214.75
CHF 27,049.00 27,322.22 28,200.79
CNY 3,331.69 3,365.34 3,474.08
DKK - 3,484.07 3,617.75
EUR 25,781.55 26,041.97 27,197.16
GBP 29,888.43 30,190.33 31,161.13
HKD 3,029.11 3,059.70 3,158.09
INR - 290.74 302.39
JPY 159.30 160.91 168.63
KRW 16.07 17.86 19.48
KWD - 78,405.37 81,545.81
MYR - 5,137.93 5,250.36
NOK - 2,203.39 2,297.11
RUB - 256.80 284.30
SAR - 6,454.01 6,712.52
SEK - 2,269.76 2,366.29
SGD 17,691.56 17,870.26 18,444.90
THB 607.59 675.10 701.00
USD 24,080.00 24,110.00 24,450.00
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,895 15,915 16,515
CAD 17,691 17,701 18,401
CHF 27,427 27,447 28,397
CNY - 3,333 3,473
DKK - 3,458 3,628
EUR #25,586 25,596 26,886
GBP 30,306 30,316 31,486
HKD 2,980 2,990 3,185
JPY 161.3 161.45 171
KRW 16.57 16.77 20.57
LAK - 0.68 1.38
NOK - 2,196 2,316
NZD 14,828 14,838 15,418
SEK - 2,269 2,404
SGD 17,661 17,671 18,471
THB 643.68 683.68 711.68
USD #24,050 24,090 24,510
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 24,145 24,145 24,445
USD(1-2-5) 23,925 - -
USD(10-20) 23,925 - -
GBP 30,052 30,234 31,185
HKD 3,045 3,067 3,155
CHF 27,191 27,355 28,208
JPY 160.23 161.19 168.64
THB 659.33 665.99 711.24
AUD 15,742 15,837 16,283
CAD 17,572 17,678 18,211
SGD 17,795 17,902 18,407
SEK - 2,282 2,359
LAK - 0.9 1.24
DKK - 3,497 3,612
NOK - 2,217 2,291
CNY - 3,368 3,458
RUB - 246 315
NZD 14,700 14,789 15,198
KRW 16.32 18.03 19.35
EUR 26,012 26,082 27,214
TWD 698.51 - 844.36
MYR 4,853.72 - 5,466.55
SAR - 6,372.03 6,699.02
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,075.00 24,105.00 24,425.00
EUR 26,022.00 26,127.00 26,816.00
GBP 30,116.00 30,298.00 31,091.00
HKD 3,044.00 3,056.00 3,157.00
CHF 27,285.00 27,395.00 28,143.00
JPY 161.52 162.17 166.47
AUD 15,761.00 15,824.00 16,290.00
SGD 17,894.00 17,966.00 18,369.00
THB 671.00 674.00 706.00
CAD 17,655.00 17,726.00 18,122.00
NZD 14,759.00 15,249.00
KRW 17.87 19.55
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24090 24140 24445
AUD 15904 15954 16360
CAD 17766 17816 18221
CHF 27611 27661 28083
CNY 0 3367.6 0
CZK 0 980 0
DKK 0 3406 0
EUR 26229 26279 26891
GBP 30571 30621 31079
HKD 0 3000 0
JPY 161.81 162.31 168.36
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.0214 0
MYR 0 5100 0
NOK 0 2190 0
NZD 0 14809 0
PHP 0 324 0
SEK 0 2180 0
SGD 17985 18035 18446
THB 0 653.2 0
TWD 0 708 0
XAU 7250000 7250000 7340000
XBJ 5500000 5500000 5700000
Cập nhật: 02/12/2023 16:00

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 72,300 74,000 ▲500K
AVPL/SJC HCM 72,700 ▲200K 74,000 ▲500K
AVPL/SJC ĐN 72,500 ▲150K 74,000 ▲500K
Nguyên liệu 9999 - HN 61,350 ▲350K 62,200 ▲600K
Nguyên liệu 999 - HN 61,250 ▲350K 62,000 ▲500K
AVPL/SJC Cần Thơ 72,300 74,000 ▲500K
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 61.600 ▲300K 62.800 ▲300K
TPHCM - SJC 72.700 ▲300K 73.900 ▲300K
Hà Nội - PNJ 61.600 ▲300K 62.800 ▲300K
Hà Nội - SJC 72.700 ▲300K 73.900 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 61.600 ▲300K 62.800 ▲300K
Đà Nẵng - SJC 72.700 ▲300K 73.900 ▲300K
Miền Tây - PNJ 61.600 ▲300K 62.800 ▲300K
Miền Tây - SJC 72.700 ▲300K 74.000 ▲500K
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) 61.600 ▲300K 62.750 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 61.500 ▲250K 62.300 ▲250K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 45.480 ▲190K 46.880 ▲190K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 35.200 ▲150K 36.600 ▲150K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 24.670 ▲110K 26.070 ▲110K
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
AJC Mua vào Bán ra
TT, 3A, NT Nghệ An 6,190 ▲30K 6,290 ▲30K
Trang sức 99.99 6,125 ▲30K 6,270 ▲30K
Trang sức 99.9 6,115 ▲30K 6,260 ▲30K
SJC Thái Bình 7,280 ▲50K 7,395 ▲45K
NT, ĐV, 3A Hà Nội 6,180 ▲30K 6,290 ▲30K
NT, 3A, ĐV Thái Bình 6,180 ▲30K 6,290 ▲30K
NL 99.99 6,140 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ TB 6,140 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 7,280 ▲50K 7,395 ▲45K
Miếng SJC Hà Nội 7,280 ▲50K 7,395 ▲45K
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 72,700 ▲400K 74,000 ▲500K
SJC 5c 72,700 ▲400K 74,020 ▲500K
SJC 2c, 1C, 5 phân 72,700 ▲400K 74,030 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 61,550 ▲400K 62,650 ▲400K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 61,550 ▲400K 62,750 ▲400K
Nữ Trang 99.99% 61,450 ▲400K 62,350 ▲400K
Nữ Trang 99% 60,533 ▲396K 61,733 ▲396K
Nữ Trang 68% 40,552 ▲272K 42,552 ▲272K
Nữ Trang 41.7% 24,153 ▲167K 26,153 ▲167K
Cập nhật: 02/12/2023 16:00
  • vietinbank
  • bsr-hat-nhua
  • evn-bottom