TKV đổi mới mô hình tăng trưởng

TKV đổi mới mô hình tăng trưởng

Trước bối cảnh dự báo nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng cao, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng các nguồn lực hiện có, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ...
|< < 1 2 3 > >|