doan ket dan chu khang dinh vai tro lanh dao

Đoàn kết, dân chủ, khẳng định vai trò lãnh đạo

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ Cơ quan TKV đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII
|< < 1 2 3 > >|