thuc hien tot nhiem vu kep

Thực hiện tốt nhiệm vụ kép

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc (CNHCM Tây Bắc) có tính đặc thù cao khi vừa phải bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
|< < 1 2 3 > >|