Đoàn Văn Tiến - Thợ lò nhiều năm liền dẫn đầu về thu nhập tại Phân xưởng Khai thác 7

Đoàn Văn Tiến - Thợ lò nhiều năm liền dẫn đầu về thu nhập tại Phân xưởng Khai thác 7

(PetroTimes) - Đoàn Văn Tiến là công nhân tiêu biểu có nhiều nỗ lực và quyết tâm, cộng với lòng yêu nghề...
|< < 1 2 3 > >|