Thứ bảy 20/10/2018 10:13
bo sung doi tuong duoc mien hoc phi

Bổ sung đối tượng được miễn học phí

Bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...
|< < 1 2 3 > >|