Cần chiến lược cho hạ tầng cảng phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi

Cần chiến lược cho hạ tầng cảng phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi

Phát triển điện gió ngoài khơi đang là một trong những hướng đi trọng tâm để đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia trong tương lai và giúp tăng trưởng GDP cho nền kinh tế.
|< < 1 2 3 > >|