Thứ tư 24/04/2019 10:53
quan ly tai nguyen than tai quang ninh nhung chuyen bien tich cuc

Quản lý tài nguyên than tại Quảng Ninh: Những chuyển biến tích cực

Sau 5 năm Nghị quyết đi vào cuộc sống, đã có những đổi thay rõ rệt trong công tác quản lý tài nguyên than tại Quảng Ninh.
|< < 1 2 3 > >|