Hé lộ đường tiêu thụ của vàng Nga khi giá vàng liên tục biến động

Hé lộ đường tiêu thụ của vàng Nga khi giá vàng liên tục biến động

Sau khi bị thị trường London "cấm cửa", vàng Nga chuyển sang UAE. Giờ đây, 68 tấn vàng Nga lại tiếp tục chuyển hướng.
|< < 1 2 3 > >|
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps