Cùng vui

Cùng vui

(PetroTimes) - Ngày Tết là phải đủ, phải vui, tạm gác cái thiếu, cái buồn sang bên. Câu nói giản dị ấy là của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam.