Thứ sáu 13/12/2019 12:09
kiem soat chat che chat luong xang dau

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) có 5 nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng xăng dầu, trong đó nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất chính là bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng.
|< < 1 2 3 > >|