“Gập ghềnh” đầu tư công

“Gập ghềnh” đầu tư công

Đầu tư công được xem là phần quan trọng của “cỗ xe tam mã” (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) thúc tăng trưởng kinh tế năm 2021.
|< < 1 2 3 > >|