'Với phụ nữ ngành Điện, khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao!'

'Với phụ nữ ngành Điện, khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao!'

Khi biết chị Huệ làm trong ngành Điện và lại còn làm chuyên trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), người ta thường hỏi: “Tại sao phụ nữ lại chọn nghề này?”.
|< < 1 2 3 > >|