Xây dựng các kịch bản ứng phó COVID-19, EVNNPT quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép

Xây dựng các kịch bản ứng phó COVID-19, EVNNPT quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép

Đó là khẳng định của ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tổng công ty khi trao đổi về công tác ứng phó dịch COVID-19 đang diễn ...
|< < 1 2 3 > >|