[Podcast] Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 tháng đầu năm 2023

[Podcast] Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 tháng đầu năm 2023

(PetroTimes) - Petrovietnam tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt kết quả tích cực hơn so với tháng 3, qua đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng và tài chính trong 4 tháng đầu năm 2023.
|< < 1 2 3 > >|