[Podcast] Petrovietnam ra mắt 2 ấn phẩm về chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng

[Podcast] Petrovietnam ra mắt 2 ấn phẩm về chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng

(PetroTimes) - Ngày 10/7 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức lễ ra mắt 2 ấn phẩm “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chuyển đổi số” và “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chuyển dịch năng lượng”.
1 2