Năm 2050: Cơ cấu năng lượng toàn cầu vẫn dựa phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch?

Năm 2050: Cơ cấu năng lượng toàn cầu vẫn dựa phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch?

(PetroTimes) - Thế giới hiện vẫn đang theo logic “bổ sung năng lượng” thay vì chuyển đổi, BP nhấn mạnh trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2024 được công bố vào ngày 10/7.
|< < 1 2 3 > >|