Khởi sắc thu hút vốn FDI tại KCN cảng biển Hải Hà

Khởi sắc thu hút vốn FDI tại KCN cảng biển Hải Hà

5 tháng đầu năm 2024, KCN cảng biển Hải Hà đã thu hút được gần 400 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…
|< < 1 2 3 > >|