sua hoc duong tp ha noi danh gia hieu qua trong cong tac trien khai giai doan 2018 2020

Sữa học đường TP. Hà Nội đánh giá hiệu quả trong công tác triển khai giai đoạn 2018-2020

Ngày 22/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đánh giá hiệu quả thực hiện đề án Sữa học đường (SHĐ) giai đoạn 2018-2020 với sự tham dự của đại diện các Sở, Ban Ngành, Phòng Giáo ...
1 2