Làm gì để nâng cao chất lượng lao động?

Làm gì để nâng cao chất lượng lao động?

Ngày 26-4-2021, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Phát triển thị trường lao động nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam”.
|< < 1 2 3 > >|