Kinh tế Việt Nam nửa cuối 2024: Chờ những gam màu tươi sáng

Kinh tế Việt Nam nửa cuối 2024: Chờ những gam màu tươi sáng

(PetroTimes) - Sáu tháng đầu năm Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,42%. Để chạm mục tiêu tăng trưởng cả năm thì 6 tháng cuối năm 2024 chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.