|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra

Giá vàng 2021-07-29 10:24

Mua vào Bán ra

Giá vàng

Mua vào Bán ra
57,950 ▲50K
57,950 ▲50K
57,900 ▲350K
Cập nhật: 29/07/2021 13:16

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra

Giá vàng 2021-07-29 13:00

Mua vào Bán ra

Giá vàng

Mua vào Bán ra
0
52.700 ▲50K
57.350 ▲150K
Cập nhật: 29/07/2021 13:16

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra

Giá vàng 2021-07-19 00:00

Mua vào Bán ra

Giá vàng

Mua vào Bán ra
5,205
5,195
5,210
Cập nhật: 29/07/2021 13:16

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra

Giá vàng 2021-07-29 08:20

Mua vào Bán ra

Giá vàng Đơn vị tính: VNĐ/lượng

Mua vào Bán ra
57,350 ▲150K
57,370 ▲150K
57,380 ▲150K
Cập nhật: 29/07/2021 13:16

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra

Giá vàng 2021-07-19 10:40

Mua vào Bán ra

Giá vàng ĐVT 1 = 1000 VND

Mua vào Bán ra
5,221
5,221
5,195
Cập nhật: 29/07/2021 13:16
  • pvgas