Điều gì xảy ra nếu Trung Quốc bán toàn bộ số nợ Mỹ đang nắm giữ?

Điều gì xảy ra nếu Trung Quốc bán toàn bộ số nợ Mỹ đang nắm giữ?

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc nằm trong số những nước sở hữu nợ của Mỹ nhiều nhất, cùng với Nhật Bản.
1 2