Giới phân tích Trung Quốc: Evergrande không phải là "quá lớn để sụp đổ"

Giới phân tích Trung Quốc: Evergrande không phải là "quá lớn để sụp đổ"

Các học giả Trung Quốc phản bác quan điểm cho rằng Evergrande "quá lớn để sụp đổ" và cho biết chính công ty phải có trách nhiệm xử lý. Vẫn còn quá sớm để nói đến một gói giải cứu của chính phủ.
|< < 1 2 3 > >|