Dồn 610.000 tỷ đồng để hút "đại bàng", một tỉnh bước đầu hái quả ngọt

Dồn 610.000 tỷ đồng để hút "đại bàng", một tỉnh bước đầu hái quả ngọt

Thanh Hóa dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án được đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
|< < 1 2 3 > >|