"Quy ẩn" 8 năm, bà Đặng Thị Hoàng Yến đang giàu thêm với cổ phiếu

"Quy ẩn" 8 năm, bà Đặng Thị Hoàng Yến đang giàu thêm với cổ phiếu

Sau phiên tăng trần hôm qua, cổ phiếu ITA của Tân Tạo tiếp tục tăng giá. Đồng thời, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng đang "hút" tiền đầu tư trong giai đoạn này.
1 2