Công ty dầu khí nhà nước UAE chuẩn bị cho đợt phát hành trái phiếu đầu tiên

Công ty dầu khí nhà nước UAE chuẩn bị cho đợt phát hành trái phiếu đầu tiên

(PetroTimes) - ADNOC tìm cách khai thác thị trường trái phiếu, khi nước thành viên OPEC tìm cách đa dạng hóa nguồn thu từ dầu mỏ.
|< < 1 2 3 > >|