Thứ năm 22/03/2018 05:42

TP HCM tăng cường sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước

16:33 | 16/06/2017

|
TP HCM sẽ tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.  

Đây là chỉ đạo của UBND TP HCM đối với các sở, ngành, quận, huyện, các tổng công ty, công ty trực thuộc thành phố, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

tp hcm tang cuong su dung hang hoa san xuat trong nuoc
(Ảnh minh họa)

Để thực hiện được việc này, UBND TP HCM giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong quá trình kiểm tra hoạt động đấu thầu của các đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc ưu tiên dùng hàng trong nước.

Đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu thì tuyên truyền, nâng cao nhận thức để thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; đồng thời quảng bá sâu rộng tới nhiều đối tượng về năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp trực thuộc thành phố.

Võ Hiển