Ngày 28-7-2015 tại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã diễn ra hội thảo “Ưu tiên phát triển công nghiệp hóa dầu từ khí thiên nhiên tại Việt Nam” do Tập đoàn Dầu khí Việt ...

Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 443, phát hành thứ Ba ngày 28/7/2015

Báo Năng lượng Mới số 443 có những bài tiêu biểu:
 - Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II
- Gắn biển công trình dầu khí hiện đại
- Tháng nghĩa tình của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí
- Tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II
- Xin đừng kê khai hình thức thế này!
- Nhớ những ngày Phạm Tuân bay vào vũ trụ
- Bí mật đàm phán giữa Fidel Castro và Washington
- Vàng giảm giá tác động đến nền kinh tế rất hạn chế
- Tập trận - chiêu “diễu võ giương oai” của Trung Quốc?