Đón đọc Báo Năng lượng Mới số 444, phát hành thứ Sáu ngày 31/7/2015

Báo Năng lượng Mới số 444 có những bài tiêu biểu:
- Danh sách BCH Đảng bộ Tập đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
- Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ đồng bào lũ lụt Quảng Ninh hơn 5 tỉ đồng
- Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh: Phải tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ cốt lõi!
- Đại hội mang bản lĩnh người Dầu khí
- Hội thi “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ V: Nét đẹp Văn hóa Dầu khí
- Thị trường xơ sợi PVTEX khởi sắc
- Trung Quốc thay đổi chính sách sinh đẻ?