• vin-group
huong phat trien ben vung cua nganh dien

Hướng phát triển bền vững của ngành điện

Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ mới về nguồn - lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng” vừa được tổ chức mới đây thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia...
  • pvep-512
  • bsr-512
neu guong noi neu guong lam

Nêu gương nói, nêu gương làm

Cán bộ phải nêu gương là một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ.
Báo Năng lượng Mới số 608 có những bài tiêu biểu: - Quý I, PVN nộp ngân sách gần 21 nghìn tỉ đồng - PV GAS: An toàn là mục tiêu hàng đầu - Tuổi trẻ BSR đi đầu trong lao động sáng tạo - Khâu sau - trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập - Nghiêm trị “cát tặc”! - Loài người trước nguy cơ bị máy móc kiểm soát - Phải trừng phạt nặng tội ấu dâm! - Nóng bỏng cuộc chiến với tội phạm ma túy  
  • demo-banner-160x600
  • demo-banner-160x600
  • demo-banner-160x600