Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch

Cận cảnh công trình tách nước thải khỏi sông Tô Lịch

Một số đoạn của gói thầu xây dựng hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch đã xong công đoạn chôn ống và làm kè bê tông.
|< < 1 2 3 > >|