Triển khai đồng bộ, bài bản, chặt chẽ lộ trình thị trường carbon

Triển khai đồng bộ, bài bản, chặt chẽ lộ trình thị trường carbon

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải xác định rõ sản phẩm, rõ thời hạn hoàn thành, phân kỳ thực hiện.
|< < 1 2 3 >