PVC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

16:57 | 29/10/2018

|
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với một số nội dung đáng chú ý như kiện toàn Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC và ủy quyền ký kết hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.

Tham dự có Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phạm Xuân Cảnh, Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh, đại diện các Ban chuyên môn PVN; ông Đặng Chí Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Delloite Việt Nam; Về phía PVC có các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông PVC.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội thông qua một số nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc biệt là báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền của cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018
Tổng Giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế báo cáo về miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVC.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017-2020 đối với các ông Bùi Ngọc Thắng, ông Bùi Quang Hưng.

Về đề cử hai Thành viên HĐQT PVC, cổ đông PVN đã đề cử 02 ứng viên để bầu cử cho chức danh Thành viên HĐQT PVC là các ông Nguyễn Đức Đạt và ông Nghiêm Quang Huy. Ngoài đề cử của cổ đông PVN, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018
Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh chúc mừng hai Thành viên HĐQT PVC mới.

Kết quả bầu cử của đại hội đã xác định, ông Nghiêm Quang Huy và ông Nguyễn Đức Đạt đã trúng cử Thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Cuối cùng, đại hội đã thông qua báo cáo ngày 29/10/2018 về kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2 với số phiếu biểu quyết đồng ý là 15 phiếu (đại diện cho 220.805.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội), 1 phiếu không có ý kiến.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018
Toàn cảnh đại hội

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, HĐQT PVC đã tiến hành họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ phụ trách HĐQT. HĐQT PVC đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thế là Thành viên phụ trách HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

Thành Công

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 PVC vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 PVC ký kết hợp đồng các hạng mục xây dựng hoàn thiện NMNĐ Thái Bình 2
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 PVN làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc chuyển giao Dự án Soài Rạp
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 PVC-MS tặng 400 phần quà trung thu cho trẻ em huyện Long Điền
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 Dầu khí còn – Nòng cốt xây lắp dầu khí chuyên sâu về dầu khí còn thì PVC không thể không còn
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 Người thợ xây lắp dầu khí đoàn kết, quyết tâm cao
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2018 PVC - 35 năm thành tựu và thử thách

loading...