Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2019

14:49 | 19/03/2019

|
Vừa qua, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần nhất năm 2019 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, thông qua việc chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên PVI năm 2019 và đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

hoi dong quan tri pvi hop dinh ky lan thu nhat nam 2019
Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2019

HĐQT đã đánh giá cao kết quả của PVI đạt được trong năm 2018. Năm 2018, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả như sau (báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.340 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch.

- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu đạt 820 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 521 tỷ đồng, hoàn thành 160% kế hoạch.

- Đặc biệt, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt, gấp 1,7 lần chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao (12%).

- Thương hiệu của PVI năm thứ 3 liên tiếp được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 40 thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam, đạt giá trị 32,7 triệu đô la Mỹ.

HĐQT đã thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Tại cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo kế hoạch công việc trong năm 2019 và kết quả các công việc triển khai trong thời gian qua, tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI.

hoi dong quan tri pvi hop dinh ky lan thu nhat nam 2019HDI Global tiếp tục tăng cổ phần tại PVI Holdings
hoi dong quan tri pvi hop dinh ky lan thu nhat nam 2019PVI tổ chức gặp mặt đầu xuân và ký Giao ước thi đua năm 2019
hoi dong quan tri pvi hop dinh ky lan thu nhat nam 2019Năm 2018, doanh thu hợp nhất của PVI lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng
hoi dong quan tri pvi hop dinh ky lan thu nhat nam 2019SHB và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

P.V

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp