Thứ tư 20/06/2018 03:22

BIDV tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

11:15 | 10/03/2017

|
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo về việc sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/4.
bidv to chuc dai hoi co dong thuong nien
Khách hàng giao dịch tại BIDV.

BIDV vừa công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 22/4 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Về nội dung, Đại hội đồng cổ đông BIDV sẽ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và đính hướng kế hoạch kinh doanh 2017; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị 2016 và trọng tâm hoạt động 2017; Báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đồng cổ đông BIDV cũng sẽ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016 và định hướng 2017; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận…

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 của BIDV đạt 1.976 tỉ đồng. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.734 tỉ đồng, giảm gần 3% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế là 6.248 tỉ đồng.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của BIDV đạt trên 1 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 18,3%; Cho vay khách hàng đạt 723 ngàn tỉ, tăng 20,9%; Tiền gửi của khách hàng đạt 726 ngàn tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm 2015.

Hải Anh

Share on Google+