Quỹ Quốc gia tạo việc làm cho 3,7 triệu người

20:01 | 25/08/2019

|
Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội, mặc dù nguồn vốn không nhiều, nhưng Quỹ quốc gia đã hỗ trợ cho 3,7 triệu người có việc làm.
quy quoc gia tao cong an viec lam cho 37 trieu nguoiHỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
quy quoc gia tao cong an viec lam cho 37 trieu nguoiTác động của công nghệ đang làm thay đổi mối quan hệ việc làm
quy quoc gia tao cong an viec lam cho 37 trieu nguoiGần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội về nguồn vốn cho vay, tính đến ngày 31/7/2019 tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 17.286 tỷ đồng, tăng 15.290 tỷ đồng so với thời điểm năm 2003 khi nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước, trong đó: Nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là 4.525 tỷ đồng, nguồn vốn do NHCSXH huy động là 4.010 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 8.751 tỷ đồng.

quy quoc gia tao cong an viec lam cho 37 trieu nguoi
Quỹ Quốc gia tạo công ăn việc làm cho 3,7 triệu người

Doanh số cho vay giải quyết việc làm đến tháng 7/2019 đạt 46.938 tỷ đồng, với gần 2,4 triệu lượt khách hàng được vay vốn, giúp cho hơn 3,7 triệu lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đến ngày 31/7/2019 là 17.156 tỷ đồng, với hơn 527 nghìn khách hàng đang còn dư nợ, mức cho vay bình quân đạt 33 triệu đồng/lao động.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giảm đều qua các năm. Tại thời điểm nhận bàn giao năm 2003, nợ quá hạn là 143 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ cao 7,28% trên tổng dư nợ. Đến ngày 31/7/2019, nợ quá hạn chỉ còn 56,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ thấp 0,33% trên tổng dư nợ của chương trình.

Theo ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh sinh viên, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã có nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực nông thôn được hỗ trợ, qua đó có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Hưng

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn