PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15:05 | 02/04/2019

|
Ngày 29/3, tại trụ sở chính tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đến tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc; bà Bùi Thị Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực.

Về phía cổ đông chiến lược Tập đoàn Talanx (Đức) có ông Jens Holger Wohlthat, Thành viên Ban Điều hành; ông Dương Thanh Danh, Giám đốc Vùng Á - Úc. Về phía PVI có ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc cùng Ban lãnh đạo PVI và các công ty trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của PVI.

pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

ĐHĐCĐ thường niên PVI năm 2019 đã thông qua 12 nội dung. Kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của PVI đã được Đại hội thông qua.

Đại hội cũng thống nhất về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể: Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 8 lên 9 người, miễn nhiệm thành viên HĐQT PVI đối với ông Tôn Thiện Việt (nghỉ theo chế độ hưu trí) và ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVcomBank), bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

HĐQT PVI đã tiến hành họp và nhất trí thông qua việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT để giữ chức ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và bầu ông Nguyễn Xuân Hòa (Phó Tổng giám đốc PVN) giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thanh Danh (đại diện HDI Global) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT PVI. HĐQT cũng nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) làm Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược và Phát triển và bổ nhiệm bà Bùi Thị Nguyệt (Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) làm thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.

Tại Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 cũng đã được bầu, cụ thể: bà Hà Lan tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát gồm bà Trần Thu Hà, ông Daryl John Vella và ông Oliver Massmann.

pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN, tân Chủ tịch HĐQT PVI cảm ơn ông Tôn Thiện Việt và ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVcomBank)
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Jens Holger Wohlthat chúc mừng ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN, tân Chủ tịch HĐQT PVI
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch HĐQT PVI cảm ơn ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT PVI, Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược và Phát triển
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
HĐQT PVI chúc mừng các thành viên HĐQT mới
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
HĐQT PVI chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022

Thành công của PVI năm 2018 đã khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT trong việc tái cấu trúc PVI, tạo nên thế và lực của PVI ngày hôm nay, là điểm tựa vững chắc tạo nên động lực phát triển, mở rộng không gian đầu tư và thị trường, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị của hệ thống các công ty, đảm bảo khả năng phát triển bền vững cho toàn hệ thống PVI.

pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN, tân Chủ tịch HĐQT PVI phát biểu

Giai đoạn 2017-2022, HĐQT PVI xác định phải tận dụng những cơ hội để tạo ra những bước phát triển đột phá, cho dù còn nhiều thách thức. PVI kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành một định chế Tài chính - Bảo hiểm chuyên nghiệp, thương hiệu quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ hiện đại, theo nguyên tắc quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2019
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019HDI Global tiếp tục tăng cổ phần tại PVI Holdings
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019PVI tổ chức gặp mặt đầu xuân và ký Giao ước thi đua năm 2019
pvi to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019Năm 2018, doanh thu hợp nhất của PVI lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng

P.V

loading...
  • bidv-29-6
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp
kinh te so phat trien manh nho covid 19

Kinh tế số phát triển mạnh nhờ… Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 xảy ra làm thay đổi nhiều quan niệm, đặc biệt trong kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều nhận ra rằng thúc đẩy kinh tế số là việc phải làm.