Lào là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam 9 tháng đầu năm

15:30 | 28/09/2022

|
(PetroTimes) - Trong 9 tháng năm 2022, Lào dẫn đầu danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, với 4 dự án đầu tư mới, 3 dự án điều chỉnh vốn; tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 66,42 triệu USD.
Lào là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam 9 tháng đầu năm
Lào dẫn đầu danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, trong 9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 398,3 triệu USD, bằng 69,6% với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, 80 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 347,3 triệu USD, tăng gấp 2,31 lần so với cùng kỳ; 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 50,9 triệu USD, bằng 12% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới 9 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ do có 5 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngoài ra, có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn.

Riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu USD, chiếm tỷ lệ nhỏ (2,7%) tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, trong 9 tháng năm 2022, có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Lào với 4 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 66,42 triệu USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư gần 41,5 triệu USD, chiếm gần 10,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan…

Lũy kế đến ngày 20/9/2022, Việt Nam đã có 1.584 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,6 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,6% tổng vốn đầu tư cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,2%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,9%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,7%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,4%).

Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đầu tư ra nước ngoài gần 253 triệu USD

Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đầu tư ra nước ngoài gần 253 triệu USD

Có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Đức với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư.

P.V (t/h)