Cách tính thuế GTGT trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam

13:00 | 23/09/2019

|
Theo quy định, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

Hiện nay, Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã quy định hai phương pháp tính thuế GTGT là phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và quy định rõ đối tượng áp dụng từng phương pháp tính thuế GTGT để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam.

Việc quy định hai phương pháp tính thuế GTGT như nêu ở trên cũng được nhiều nước trên thế giới áp dụng để góp phần lành mạnh hóa, nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng hóa đơn, chứng từ trong sản xuất, kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí đều áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi tính thuế GTGT.

cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet nam
Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ do Vietsovpetro vận hành khai thác

Cụ thể, tại Điều 10, Điều 11 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế GTGT số 31/2013/QI113 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT như sau:

“Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

… 2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh…”.

Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật này;

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;…”

cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet namPhiên 12/9: Nhóm cổ phiếu Dầu khí đồng loạt tăng điểm
cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet namYêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của mình
cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet namVề các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam
cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet namĐiện - than - dầu khí đảm bảo năng lượng phát triển kinh tế
cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet namHội Dầu khí Việt Nam lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam
cach tinh thue gtgt trong hoat dong dau khi tai viet namBộ đội Biên phòng đảm bảo tốt an ninh cho hoạt động dầu khí trên biển

PV

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp