4 tháng đầu năm: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 12%

16:26 | 29/04/2019

|
Theo Tổng cục Thống  kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2019 tăng cao nhất kể từ năm 2015 trở về đây khi đạt 1.583 nghìn tỷ đồng.
4 thang dau nam to ng mu c ba n le ha ng ho a va doanh thu di ch vu tieu du ng tang gan 12Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
4 thang dau nam to ng mu c ba n le ha ng ho a va doanh thu di ch vu tieu du ng tang gan 12Sếp Tổng cục Thống kê: "Tỷ lệ phá sản ở Việt Nam thua New Zealand và Anh!"
4 thang dau nam to ng mu c ba n le ha ng ho a va doanh thu di ch vu tieu du ng tang gan 129 tháng đầu năm, doanh thu hàng hóa, dịch vụ đạt trên 3.200 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2019 ước tính đạt 400 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

4 thang dau nam to ng mu c ba n le ha ng ho a va doanh thu di ch vu tieu du ng tang gan 12
Bán lẻ hàng hóa tại một siêu thị (Ảnh minh họa)

Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.583,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 1.215,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức và tăng khá với mức tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 187,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch lữ hành ước tính đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các dịch vụ khác 4 tháng ước tính đạt 165,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyễn Hưng

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp