Thứ bảy 21/09/2019 12:38

Từ 1/12, ông Phan Quốc Nghĩa tạm thời làm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS

16:35 | 30/11/2018

|
Ngày 30/11, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, MCK: GAS) đã công bố thông tin, giao cho ông Phan Quốc Nghĩa tạm thời làm Thành viên phụ trách HĐQT (tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT) từ 1/12/2018 cho đến khi Chủ tịch HĐQT PV GAS được bầu theo quy định.  
tu 112 ong phan quoc nghia tam thoi lam nhiem vu chu tich hdqt pv gasPVN và PV GAS ký thỏa thuận cung cấp khí từ mỏ Tuna
tu 112 ong phan quoc nghia tam thoi lam nhiem vu chu tich hdqt pv gasÔng Lê Như Linh được bầu vào Hội đồng Quản trị PV Power

Từ 1/12/2018, ông Lê Như Linh sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT GAS để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã bầu ông Lê Như Linh vào Hội đồng quản trị của PV Power.

tu 112 ong phan quoc nghia tam thoi lam nhiem vu chu tich hdqt pv gas
Ông Phan Quốc Nghĩa

Ông Phan Quốc Nghĩa, trình độ chuyên môn là: Kỹ sư cơ khí; Cử nhân Anh ngữ; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ kỹ nghệ công nghiệp (tốt nghiệp tại Thái Lan).

Ông Nghĩa đã công tác tại PV GAS từ năm 1999. Trước khi được giao nhiệm vụ làm Thành viên phụ trách HĐQT PV GAS, ông Nghĩa là Thành viên HĐQT PV GAS. Trước đó, ông Nghĩa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác tại PV GAS như: Trưởng ban Kinh tế Thị trường, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên.

Mai Phương

  • bidv-29-6-2018
  • pvp-ctcp
  • pvgas