Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

07:23 | 07/03/2021

|
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động (1/5) người lao động được nghỉ tổng cộng 5 ngày, theo Bộ luật Lao động năm 2019.
Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày (ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) trùng vào thứ Tư, ngày 21/4/2021, do không phải là ngày nghỉ cuối tuần nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Ngày Chiến thắng 30/4/2021 và Quốc tế Lao động 1/5/2021 là Thứ Sáu và thứ Bảy. Điều 111, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Do đó, ngày Quốc tế Lao động 1/5 là thứ Bảy nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù thêm 1 ngày thứ Hai 3/5. Như vậy, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày.

Trong những ngày nghỉ lễ, tết, người lao động được hưởng nguyên lương. Đối với các trường hợp đi làm ban ngày ngày lễ, Luật Lao động quy định người lao động hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Nếu đi làm vào ban đêm của ngày lễ, người lao động sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó. Như vậy, người lao động làm việc vào ban đêm của ngày 30/4 và 01/5 được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

T.S