Đối tượng và các mức hỗ trợ gói 30.000 tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

07:12 | 26/09/2021

|
(PetroTimes) - Người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30/9/2021, không thuộc cơ quan do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, là đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo BHTN).

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là khoảng 30.000 tỉ đồng, trích từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đối tượng và các mức hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ nếu đóng BHXH đủ từ 132 tháng trở lên được nhận 3,3 triệu đồng/người (ảnh minh họa).

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng.

Mức hỗ trợ của người đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng, nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng nhận mức 2,1 triệu đồng/người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng tăng lên là 2,4 triệu đồng/người.

Người đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng nhận hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người, nếu đóng đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng thì nhận 2,9 triệu đồng/người, còn đóng đủ từ 132 tháng trở lên nhận 3,3 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021, nhưng không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

Nghị quyết nêu rõ chính sách này nhằm góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động; hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Đồng thời phát huy vai trò của chính sách BHTN là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động. Qua đó, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHTN.

Chính sách được đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả; không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.