Bảo tồn và phát triển Văn hóa Huế - Con người Huế

08:18 | 18/09/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 17/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định phê duyệt Đề án "Văn hóa Huế-Con người Huế: Bảo tồn và phát triển".
Bảo tồn và phát triển Văn hóa Huế - Con người Huế
TP Huế nhìn từ trên cao

Đề án "Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển" hướng đến xây dựng nền văn hóa và con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, đảm bảo sự hài hòa, kế thừa, phát huy các yếu tố truyền thống, bản sắc dân tộc; tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến, hiện đại, khoa học. Đồng thời phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, đảm bảo để văn hóa thúc đẩy các lĩnh vực phát triển, khẳng định vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế xứng đáng là một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Đề án cũng góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; hướng đến xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Đề án tập trung nghiên cứu 2 nội dung chính là giá trị văn hóa Huế và đặc trưng con người Huế. Cụ thể, đối với giá trị văn hóa Huế, các chuyên đề tập trung nghiên cứu về các loại hình vật thể - phi vật thể; các chủ đề về kiến trúc, xây dựng, quy hoạch của Huế xưa và nay; các loại hình về ẩm thực, cung đình và dân gian, lễ hội, làng nghề thủ công truyền thống; đặc điểm về văn hóa cung đình, văn hóa dân gian, văn hóa đô thị, mỹ thuật Huế…

Về đặc trưng con người Huế, các chuyên gia tập trung nghiên cứu về những giá trị văn hóa, con người Huế xưa và nay; những điều kiện hình thành tính cách, phong cách con người Huế; những tác động của điều kiện tự nhiên xã hội, những ưu điểm và nhược điểm; con người Huế trong giai đoạn mở cửa hội nhập quốc tế…

Huế bảo lưu trong lòng mình nhiều di sản vô giá, mang tầm vóc thế giới
Huế bảo lưu trong lòng mình nhiều di sản vô giá, mang tầm vóc thế giới.

Từ hơn 700 năm trước, Thừa Thiên Huế đã là vùng đất tích tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Di sản văn hóa Huế là tài sản đặc biệt quý giá ẩn chứa những giá trị tinh hoa văn hóa qua nhiều giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau. Đặc biệt trong thời kỳ Huế là trung tâm chính trị, văn hóa quan trọng của Việt Nam qua 3 thế kỷ, từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XX. Các tài sản đó thể hiện rõ sự kết tinh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể qua, kiến trúc, âm nhạc, lễ nghi, ẩm thực, ngành nghề thủ công truyền thống... hòa quyện vào môi trường thiên nhiên để tạo nên một vùng đất đặc biệt.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tập trung phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế. Vì vậy, việc xây dựng Đề án "Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển" là rất kịp thời để đáp ứng phục vụ các chương trình, kế hoạch của tỉnh, đồng thời cung cấp các dữ liệu cần thiết để UBND tỉnh đề nghị công nhận các danh hiệu di sản văn hóa cấp quốc gia và quốc tế./.

Lâm Anh

Mùa nấm tràm tại Huế Mùa nấm tràm tại Huế
Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương
Hoàn thiện dự thảo chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế Hoàn thiện dự thảo chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế
Đầu tư dự án Sân golf quốc tế tại Thừa Thiên Huế Đầu tư dự án Sân golf quốc tế tại Thừa Thiên Huế