Hình tượng "ông Táo" trong văn hóa dân gian Á Đông

Hình tượng "ông Táo" trong văn hóa dân gian Á Đông

Hình tượng Táo quân đã tồn tại trong tín ngưỡng dân gian Á Đông từ lâu. Theo quan niệm dân gian, ông Táo vừa là thần bếp trong nhà vừa ghi chép lại tất cả việc tốt xấu của con người trong năm cũ.
|< < 1 2 3 > >|