Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

09:16 | 21/03/2023

|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án).
Chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú ThọChuyển đổi hình thức đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, chúc Tết công nhân và người dân khu tái định cưThủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, chúc Tết công nhân và người dân khu tái định cư
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú ThọKết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an, Xây dựng; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 23 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.

Chi phí thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đảm bảo yêu cầu tiến độ. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Theo Quyết định 1768 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án này có tổng mức đầu tư là 3.271,09 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn chủ sở hữu, vay tín dụng. Hình thức dự án là hợp đồng BOT.

Phạm vi đầu tư với dự án là đầu tư xây dựng mới dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2km, trong đó địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63km và qua Phú Thọ khoảng 28,57km.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, bề rộng nền đường là 17m, mặt đường rộng 14m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Thanh Thùy