Thứ hai 20/01/2020 22:50
Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi):

Nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng sẽ là rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ

18:55 | 06/06/2019

|
“Để nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán, bảo đảm quy mô, tính đại chúng của công ty, tính khả thi trong thực hiện, không gây xáo trộn thị trường, dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi điều kiện về cơ cấu cổ đông cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế và nâng điều kiện về vốn điều lệ đã góp tối thiểu từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, so với Luật Chứng khoán hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi 97 điều, bổ sung 31 điều, bãi bỏ 31 điều và giữ nguyên 8 điều.

Việc sửa đổi Luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách thể chế là một nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch được xác định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ.

nang von dieu le len 30 ty dong se la rao can doi voi doanh nghiep nho
(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật cũng sẽ giúp tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, đáp ứng yêu cầu phát triển tất yếu của thị trường chứng khoán nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghệ 4.0.

Về công ty đại chúng (CTĐC), Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, với tiêu chí CTĐC có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên như hiện nay, nhiều công ty có quy mô nhỏ không đủ năng lực, nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu về quản trị công ty, công bố thông tin, kiểm toán và các nghĩa vụ khác theo quy định.

Để nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán, bảo đảm quy mô, tính đại chúng của công ty, tính khả thi trong thực hiện, không gây xáo trộn thị trường, dự thảo Luật sửa đổi điều kiện về cơ cấu cổ đông (có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ) cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế và nâng điều kiện về vốn điều lệ đã góp tối thiểu từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng (tương ứng với việc nâng điều kiện về vốn điều lệ trong chào bán chứng khoán ra công chúng).

Về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự thảo Luật bổ sung quy định: Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch các cổ phiếu của doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. Sở giao dịch chứng khoán cũng tổ chức thị trường giao dịch với chứng khoán của các doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện niêm yết, chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số thành viên Ủy ban Kinh tế tán thành với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng việc nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành CTĐC là cần thiết.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của điều luật, Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo làm rõ hơn nữa cơ sở của việc đưa ra đề xuất về mức vốn trên; đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế - xã hội của quy định này đối với các đối tượng liên quan.

Một số ý kiến nhất trí giữ điều kiện vốn điều lệ với CTĐC như hiện nay vì hiện có hơn 98% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa với mức vốn trung bình khoảng 11 tỷ đồng. Các ý kiến này cho rằng, việc quy định tăng mức vốn điều lệ như dự thảo Luật sẽ là rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Minh Thùy

 

loading...
  • pvp-ctcp
viet nam van nam trong danh sach theo doi kha nang thao tung tien te cua bo tai chinh my

Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi khả năng thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ

Vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố Báo cáo đánh giá gửi Quốc hội Mỹ về kinh tế vĩ mô và chính sách tỷ giá của các đối tác thương mại lớn của Mỹ vốn có kế hoạch được công bố vào tháng ...