Đề xuất tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2022 cho 8 nhóm đối tượng

14:36 | 05/07/2021

|
(PetroTimes) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ 1/1/2022 cho 8 nhóm đối tượng.
Đề xuất tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2022 cho 8 nhóm đối tượng
Đề xuất tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2022 cho 8 nhóm đối tượng (ảnh: LĐO)

Bộ LĐ-TB&XH đã trình Chính phủ dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho 8 nhóm đối tượng, sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành từ giữa tháng 3/2021.

Mức điều chỉnh được đề xuất là 15%, nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động bởi yếu tố lạm phát và chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của 3 năm từ 2019 đến 2021 do trong 2 năm 2020, 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, mức điều chỉnh trên thấp hơn mức lãi suất đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội trong 3 năm từ 2019 - 2021 (khoảng gần 17%) nên phù hợp với tốc độ tăng trưởng đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức thấp sẽ được điều chỉnh bù đắp thêm để đạt 2,5 triệu đồng/tháng.

Theo đó, người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng thì tăng thêm 200.000 đồng/tháng. Nếu mức hưởng dao động 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kinh phí ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng thêm hơn 6.300 tỉ đồng, tăng chi trả từ Quỹ Bảo hiểm xã hội khoảng 20.000 tỉ đồng.

Theo đề xuất, dự kiến có hơn 878.000 người thuộc 8 nhóm sẽ được thụ hưởng chính sách trên.

Cụ thể 8 nhóm đối tượng gồm: 1-Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; 2-Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92, Nghị định số 34, Nghị định số 121, Nghị định số 09;

3-Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91, Quyết định số 613; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu buộc phải thôi việc;

4-Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường;

5-Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142, Quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ; 6-Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ; 7-Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62;

8-Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

T.H