Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để khai thác triệt để các FTA

15:09 | 29/12/2020

|
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương cần hoàn thiện cơ sở pháp lý và các quy định về pháp luật để sẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định lại, năm 2020 là năm thành công nhất của chúng ta trong 5 năm (2015-2020). Trong năm nay có 3 thách thức rất lớn, chúng ta đã đối mặt và vượt qua thành công.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương cần hoàn thiện cơ sở pháp lý và các quy định về pháp luật để sẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương cần hoàn thiện cơ sở pháp lý và các quy định về pháp luật để sẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Vượt qua 3 thách thức rất lớn

Thứ nhất, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thứ hai, thiên tai, dịch bệnh xảy ra từ đầu năm và kéo dài trong cả năm ở nhiều địa phương, khu vực.

Thứ ba, những cạnh tranh về chính trị và những bảo hộ mậu dịch ở các khu vực trên thế giới ảnh hưởng rất mạnh đến dòng chảy thương mại và kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, theo Tư lệnh ngành Công Thương, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã thực hiện nhất quán được các giải pháp linh hoạt để vừa tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng đồng thời tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việt Nam có lẽ là một trong những quốc gia rất hiếm trên thế giới mà chúng ta đã khôi phục tình trạng bình thường mới để phát triển kinh tế.

Chính vì vậy, các chỉ số phát triển kinh tế, trong đó bao gồm công nghiệp, thương mại nội địa và thương mại quốc tế đều đạt con số khả quan.

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải xác định, các áp lực và thách thức sẽ tiếp tục trong những năm tiếp theo, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 vẫn luôn thường trực. Vì vậy, bài học và nhiệm vụ cao nhất của chúng ta trong thời gian tới là cần phòng chống dịch bệnh. Vì chỉ cần lơ là lập tức sẽ gây hậu quả rất lớn cho kinh tế và xã hội, kéo lùi lại sự phát triển của xã hội. Chúng ta không được chủ quan, phải luôn luôn bám sát thực tiễn để ứng phó kịp thời”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Mở rộng thị trường từ các FTA

Đối với những nhiệm vụ trong năm 2021, khi Nghị quyết 01 của Chính phủ được ban hành, tất cả các Bộ, ngành cần quán triệt và coi đó là mục tiêu trọng tâm. Trong đó, có 3 nhóm nhiệm vụ mục tiêu ngành công thương cần phải tập trung thực hiện.

Thứ nhất, tiếp tục phát triển thị trường bao gồm cả thị trường nước ngoài và thị trường trong nước. “Chúng ta cần phải thực hiện những chương trình hành động mà Chính phủ đã ban hành, từ tuyên truyền phổ biến pháp luật đến việc tái cơ cấu tổ chức lại các ngành hàng, thị trường dịch vụ nội địa…”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thứ hai, tổ chức thực thi pháp luật, hoàn thiện cơ sở pháp lý và các quy định về pháp luật. Nếu tổ chức tốt việc thực thi pháp luật thì sẽ khai thác rất hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Ví dụ, Bộ NN&PTNT cùng Bộ Công Thương đã chủ động trong việc thực hiện EVFTA. Hàng loạt vấn đề liên quan đến tổ chức thực thi, khai thác thị trường châu Âu đã được hướng dẫn nhanh nhạy, nhờ đó, thương mại với EU đạt tốc độ tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm cao nhất từ trước đến nay.

“Dự kiến năm nay, Việt Nam xuất khẩu 281 tỷ USD, so với con số dự kiến 300 tỷ USD trong tình huống không có dịch bệnh. Nếu không xảy ra dịch bệnh, chúng ta có những điều kiện cơ sở rất thuận lợi để đạt được yêu cầu”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Theo enternews.vn