Thứ hai 27/01/2020 23:22

4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng hơn 52%

19:00 | 29/04/2019

|
4 tháng đầu năm 2019 có gần 60,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong đó có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước.    
4 thang dau nam so doanh nghiep hoat dong tro lai tang hon 52Đại biểu Quốc hội lo lắng tính khả thi mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp năm 2020
4 thang dau nam so doanh nghiep hoat dong tro lai tang hon 52Doanh nghiệp thành lập mới: Có lượng nhưng thiếu chất!
4 thang dau nam so doanh nghiep hoat dong tro lai tang hon 52Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 39,3% trong tháng 2

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ tính riêng trong tháng 4/2019, cả nước có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 167 nghìn tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 27,3%.

4 thang dau nam so doanh nghiep hoat dong tro lai tang hon 52
Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp 

Cũng trong tháng 4, cả nước có 2.714 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 44,4% so với tháng trước; 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,7%; 1.904 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,2%; 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%. Nếu tính cả 872 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1.414,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm nay lên gần 60,8 nghìn doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 4 tháng đầu năm nay là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm nay còn có 17.265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2019 là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 4.793 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 11,6%.

Nguyễn Hưng

loading...
  • pvp-ctcp