Thứ bảy 21/07/2018 12:39

[VIDEO] Chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện nhờ động cơ Stirling

21:20 | 02/08/2017

|
Các máy phát điện chạy bằng cách hội tụ ánh sáng mặt trời vào động cơ Stirling cho hiệu suất cao hơn pin mặt trời. Hệ thống điện mặt trời dùng động cơ Stirling từ Stirling Energy Systems sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Một quốc gia chỉ cầni diện tích 160 km2 để xây dựng hệ thống này để bảo đảm điện dùng trong cả một năm mà không có loại khí độc nào được thải ra.