Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

20:02 | 17/12/2019

|
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019.
thu tuong giao ke hoach dau tu trung han von ngan sach trung uongBộ Tài chính đề xuất bố trí chi đầu tư phát triển NSNN để đầu tư các dự án trọng điểm của PVN
thu tuong giao ke hoach dau tu trung han von ngan sach trung uongNgân sách phải chi mỗi ngày 306 tỷ đồng để trả tiền nợ lãi vay
thu tuong giao ke hoach dau tu trung han von ngan sach trung uongBộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Cả thu và chi đều tăng

Cụ thể, giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho Tòa án nhân dân tối cao và các tỉnh: Tiền Giang, Hà Nam, Nghệ An.

thu tuong giao ke hoach dau tu trung han von ngan sach trung uong
Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho Thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2019 giữa các dự án trong nội bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh: Đồng Nai, Ninh Thuận, Trà Vinh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 được giao, quyết định giao cho Tòa án nhân dân tối cao và các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Tiền Giang chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 của từng dự án; chủ trì, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

Nguyễn Hưng

loading...