Bộ Tài chính đề xuất bố trí chi đầu tư phát triển NSNN để đầu tư các dự án trọng điểm của PVN

11:29 | 17/12/2019

|
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020. Đáng chú ý là đề xuất bố trí chi đầu tư phát triển NSNN để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).  

Dự thảo nêu rõ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN. Theo đó, năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (Luật NSNN), thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; đối với số bổ sung cân đối ngân sách (nếu có), ngân sách trung ương bổ sung tăng thêm 2% so với mức bổ sung cân đối ngân sách năm 2019 đã được Quốc hội quyết định.

bo tai chinh de xuat bo tri chi dau tu phat trien nsnn de dau tu cac du an trong diem cua pvn
Bố trí chi đầu tư phát triển NSNN để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện phân chia, sử dụng một số khoản thu đặc thù như sau: Thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu: Năm 2020 tiếp tục ổn định tỷ lệ (%) thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu như đối với năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020. Theo đó: 37,2% số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; 62,8% số thu thuế bảo vệ môi trường điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương.

Tiếp tục thực hiện điều tiết ngân sách trung ương 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xăng, dầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thực hiện thu cân đối NSNN đối với toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Bố trí chi đầu tư phát triển NSNN để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Theo dự thảo, các bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu NSNN, các bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Về phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển: Căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng chương trình, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trước ngày 31/12/2019, gửi phương án phân bổ chi tiết về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

bo tai chinh de xuat bo tri chi dau tu phat trien nsnn de dau tu cac du an trong diem cua pvn

Giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng (PVEP)

Tùng Dương

bo tai chinh de xuat bo tri chi dau tu phat trien nsnn de dau tu cac du an trong diem cua pvn

 

Năm 2020: Sẽ kiểm toán 18 bộ ngành và hàng loạt tập đoàn, tổng công ty nhà nước
bo tai chinh de xuat bo tri chi dau tu phat trien nsnn de dau tu cac du an trong diem cua pvn

 

PVN hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 với mức cao
bo tai chinh de xuat bo tri chi dau tu phat trien nsnn de dau tu cac du an trong diem cua pvn

 

Ngân sách phải chi mỗi ngày 306 tỷ đồng để trả tiền nợ lãi vay
bo tai chinh de xuat bo tri chi dau tu phat trien nsnn de dau tu cac du an trong diem cua pvn

 

Quốc hội chốt phân bổ hơn 1 triệu tỷ đồng ngân sách cho năm 2020

 

loading...
  • bidv-29-6
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp
kinh te so phat trien manh nho covid 19

Kinh tế số phát triển mạnh nhờ… Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 xảy ra làm thay đổi nhiều quan niệm, đặc biệt trong kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều nhận ra rằng thúc đẩy kinh tế số là việc phải làm.