Thứ tư 22/01/2020 11:50

Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Cả thu và chi đều tăng

06:38 | 04/11/2019

|
Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 trình Quốc hội”. Theo đó dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, dự toán chi NSNN năm 2020 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Cả hai con số đều tăng so với năm 2019.    
bo tai chinh du toan ngan sach nha nuoc nam 2020 ca thu va chi deu tangNợ không có khả năng thu hồi chiếm gần 50%
bo tai chinh du toan ngan sach nha nuoc nam 2020 ca thu va chi deu tangThu ngân sách Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ
bo tai chinh du toan ngan sach nha nuoc nam 2020 ca thu va chi deu tangThu ngân sách Nhà nước đạt gần 1 triệu tỷ đồng

Trong báo cáo, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu NSNN năm 2020 gồm: Phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu tài chính - NSNN giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắp với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

bo tai chinh du toan ngan sach nha nuoc nam 2020 ca thu va chi deu tang
Bộ Tài chính dự toán NSNN năm 2020: Cả thu và chi đều tăng

Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP. Dự kiến dự toán chi NSNN năm 2020 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán chi năm 2019.

Chi NSNN năm 2020 sẽ được thực hiện trên nguyên tắc: Tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; bố trí chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; tiếp tục cải cách tiền lương từ 1/7/2020 (tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng); bố trí dự phòng, dự trữ quốc gia đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Trong năm 2010, Bộ Tài chính dự kiến bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP. Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 45,5% GDP.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai báo cáo NSNN dành cho công dân hàng năm được cho là "một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế".

Nguyễn Hưng

loading...
  • pvp-ctcp