Nợ không có khả năng thu hồi chiếm gần 50%

13:02 | 02/11/2019

|
Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 10/2019 là 83.392 tỷ đồng. Số nợ này đã giảm 3% (khoảng 2.617 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 9,3% (7.064 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2018. Đồng thời ngành thuế cũng kiến nghị xử lý 10.000 tỷ đồng qua kiểm tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.    
no khong co kha nang thu hoi chiem gan 50Hôm nay (1/11): Quốc hội thảo luận về nợ thuế
no khong co kha nang thu hoi chiem gan 50Hà Nội công khai 608 doanh nghiệp nợ hơn 745 tỉ đồng thuế
no khong co kha nang thu hoi chiem gan 50Ngân sách mất trắng gần 43.000 tỷ đồng từ nợ thuế

Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 43.543 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền nợ thuế. Số này giảm 12,3% (6.109 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 12,4% (4.787 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2018.

Đáng chú ý, tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 39.848 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ. Số nợ này đã tăng 9,8% (3.564 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 6,1% (2.276 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2018.

no khong co kha nang thu hoi chiem gan 50
Nợ không có khả năng thu hồi chiếm gần 50%

Tổng Cục Thuế cho biết, lũy kế tính đến cuối tháng 10/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31/12/2018 đạt 27.667 tỷ đồng, bằng 71,4% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

Trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.653 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 10.014 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến cuối tháng 10/2019, hệ thống quản lý thuế ghi nhận có 751.917 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, tăng 54.322 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Từ đầu năm 2019, Tổng cục Thuế cho biết, cũng đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngành Thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Để xử lý thu hồi nợ đọng thuế, Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 04/CT-BTC chỉ đạo cơ quan thuế các cấp và gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế.

Trong đó, Chỉ thị đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp xây dựng phương án xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý. Đồng thời, Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm và cụ thể các giải pháp trong việc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, tiếp tục kiên quyết các biện pháp cưỡng chế (trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu hồi giấy phép kinh doanh) đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, ban hành đầy đủ quyết định cưỡng chế đối với người nộp thuế phải cưỡng chế nợ thuế, hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt tập trung đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế; tập trung thu hồi các khoản nợ đọng thuế mới phát sinh, không để phát sinh số nợ thuế mới.

Nguyễn Hưng

  • pvp-ctcp