Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý "nạn mất dạy ở Thủ đô"

11:16 | 15/06/2015

|
UBND TP Hà Nội có công văn số 3802/VP – VX do Phó chủ tịch Lê Hồng Sơn chỉ đạo, gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã yêu cầu: Kiểm tra, xem xét và có biện pháp xử lý đối với nạn “mất dạy” trên địa bàn Hà Nội mà PetroTimes đã phản ánh.

>> Báo động nạn "mất dạy" ở Hà Nội

Ảnh chụp màn hình bài viết "Báo động nạn mất dạy ở Hà Nội" đăng trên PetroTimes.

Cụ thể, ngày 10/6/2015 trên PetroTimes có bài báo: Báo động nạn “mất dạy” ở Hà Nội.

Nội dung phản ánh một bộ phận các bạn trẻ là học sinh trung học, các ca sĩ, người dẫn chương trình… có những lời nói  thô tục, những ứng xử không văn hóa nơi công cộng làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của Thành phố.

Đồng chí Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể, thiết thực nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội mà PetroTimes nêu.

Sau khi thực hiện, các đơn vị phải có văn bản báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

Huyền Anh

>> Báo động nạn "mất dạy" ở Hà Nội