Thứ ba 25/09/2018 21:42

Ngân sách Nhà nước thặng dư gần 23 ngàn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2018

10:04 | 14/06/2018

|
Số liệu thống kê từ Bộ Tài chính cho thấy, 5 tháng 2018, ngân sách Nhà nước thặng dư gần 23 ngàn tỷ đồng trong 5 tháng 2018.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 5 đạt 95,5 ngàn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 549 ngàn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả này có được là do các khoản thu nội địa, thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ở mức cao. Cụ thể:

Thu nội địa 5 tháng ước đạt 442,77 ngàn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Và nếu không kể các khoản thu có tính chất đặc thù , số thu nội địa ước đạt 342,47 ngàn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ dầu 5 tháng ước đạt 23,7 ngàn tỷ đồng, bằng 66% dự toán năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đạt 118,75 ngàn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách Nhà nước 5 tháng 2018 đạt 526,6 ngàn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.Ttrong đó: Chi đầu tư phát triển đạt khoảng 94,1 ngàn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 50,7 ngàn tỷ đồng, bằng 45,1% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 379 ngàn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính chung 5 tháng 2018, ngân sách Nhà nước đang thặng dư gần 23 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, theo dự kiến, bội chi ngân sách năm 2018 là 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.

Hà Lê

Share on Google+
  • pvp-ctcp
vi the nganh than

Vị thế ngành than

TKV đã giữ vững vai trò nền tảng và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển theo hướng tăng trưởng chiến lược, đáp ứng nhu cầu than trong nước ngày càng lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
  • vietdragon-land