|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.600 57.220
HCM 56.600 57.220
Đà Nẵng 56.600 57.220
Cập nhật: 16/06/2021 05:46

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.700 57.120
HCM 56.700 57.120
Đà Nẵng 56.700 57.120
Cập nhật: 16/06/2021 05:46

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.600 57.150
HCM 56.600 57.150
Đà Nẵng 56.600 57.150
Cập nhật: 16/06/2021 05:46

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.600 57.200
HCM 56.600 57.200
Đà Nẵng 56.600 57.200
Cập nhật: 16/06/2021 05:46

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.660 57.130
HCM 56.660 57.130
Đà Nẵng 56.660 57.130
Cập nhật: 16/06/2021 05:46

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.000 57.100
HCM 56.000 57.100
Đà Nẵng 56.000 57.100
Cập nhật: 16/06/2021 05:46
  • pvgas