Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Khoa học công nghệ là động lực dẫn dắt PVN phát triển bền vững

07:28 | 07/06/2020

|
(PetroTimes) - Hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn) triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động của bộ máy điều hành Công ty mẹ - PVN.    
khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vungỦy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc tại Giàn CNTT-3 Vietsovpetro
khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vungĐoàn Giám sát của Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc với PTSC, PV GAS
khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vungNền tảng phát triển bền vững

Dấu ấn Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ (KHCN) là một trong các giải pháp đột phá quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thông qua các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã lãnh đạo công tác tham mưu cho Tập đoàn chỉ đạo thực hiện các nội dung về đổi mới, đột phá trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) đó chính là nền tảng, động lực để PVN phát triển ổn định và bền vững.

Trước hết cần khẳng định, trong những năm qua, kết quả của việc không ngừng phát triển và nâng cao tiềm lực KHCN dầu khí, ứng dụng thành tựu KHCN mới, làm chủ và phát minh công nghệ của Tập đoàn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVN đã mang lại thành công lớn cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Mỗi thành tích của Tập đoàn đều mang dấu ấn của KHCN.

khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vung
Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Hiện nay KHCN đã được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt các nghiên cứu tập trung vào các hướng chuyên môn, chuyên ngành như: Tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí; phát triển mỏ nhỏ, mỏ có độ thấm kém, hàm lượng CO2 cao; nâng cao hệ số thu hồi dầu; vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu LNG; lọc hóa dầu, chế biến dầu khí; nghiên cứu dự báo thị trường, cung cầu các sản phẩm chủ yếu trong ngành dầu khí; đánh giá và quản lý rủi ro các dự án; điện khí, điện than, thủy điện, phong điện; chống ăn mòn, bảo vệ các công trình dầu khí; nghiên cứu, đánh giá về môi trường, an toàn trong toàn bộ chuỗi hoạt động của Tập đoàn.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn luôn chú trọng công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn xây dựng chương trình/chiến lược phát triển KHCN: Chiến lược phát triển KHCN của Tập đoàn gắn liền với chiến lược phát triển của Tập đoàn, đảm bảo KHCN luôn đi trước, là nền tảng và cơ sở vững chắc giúp đưa ra quyết sách, chủ trương đúng đắn trong hoạt động SXKD; xây dựng chương trình NCKH làm cơ sở triển khai thực hiện cho các năm, đảm bảo và phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn, đặc biệt ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào NCKH phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn.

Phát triển nguồn nhân lực KHCN

Nhận thức đúng đã tạo sự gắn kết KHCN với công nghiệp dầu khí, thúc đẩy sự hình thành và triển khai các công trình NCKH, đổi mới công nghệ, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng thành tựu KHCN trong hoạt động SXKD tại PVN. Bên cạnh đó, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ KHCN đã được đẩy mạnh thông qua công việc, theo các hình thức đào tạo tại chỗ, đào tạo ngắn hạn, đào tạo nâng cao và đào tạo dài hạn (trong và ngoài nước). Ưu tiên tuyển dụng các cán bộ có trình độ cao, chuyên môn giỏi vào các đơn vị nghiên cứu; phát hiện, lựa chọn các cán bộ khoa học trẻ có năng lực để bồi dưỡng, đào tạo trở thành những cán bộ chuyên sâu/chuyên gia.

Đến nay, đội ngũ cán bộ KHCN đã từng bước được nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng, ở một số lĩnh vực đã đào tạo và hình thành được những cán bộ, những nhóm cán bộ đủ trình độ chuyên gia, có thể đảm nhiệm, chủ trì những dự án khoa học công nghệ phức tạp, có quy mô lớn; công tác cải cách hành chính trong hoạt động KHCN đã được thực hiện triệt để, cụ thể đã cải tiến quy trình đặt hàng, giao nhiệm vụ, phê duyệt, xét duyệt và nghiệm thu kết quả các đề tài/nhiệm vụ NCKH. Về đầu tư cơ sở vật chất cho KHCN tại PVN được coi trọng với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đủ để phục vụ cho công tác NCKH nhằm đáp ứng tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vung

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn xác định KHCN sẽ là động lực dẫn dắt PVN phát triển bền vững trong tương lai. Đảng bộ cần phải thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tập đoàn; tiến hành rà soát, điều chỉnh lại chiến lược phát triển KHCN của Tập đoàn cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới; ưu tiên công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KHCN; tiếp tục hoàn thiện quy chế KHCN của Tập đoàn, các cơ chế, chính sách phát triển KHCN theo hướng phát huy tính tự chủ, tự trang trải chi phí, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu thực tiễn của các đơn vị NCKH. Tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, triển khai thành công phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Từng bước xây dựng và triển khai công tác số hoá, chuyển đổi số các hoạt động của Công ty mẹ - PVN.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cần xây dựng chiến lược, chương trình đào tạo chuẩn theo từng lĩnh vực chuyên ngành để tổ chức đào tạo có kế hoạch; tập trung ưu tiên đào tạo chuyên gia thuộc các lĩnh vực mũi nhọn; tăng cường hợp tác với các nhà thầu dầu khí, liên doanh với nước ngoài trong công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện và nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo; hoàn thiện hệ thống cán bộ làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Trước mắt, xây dựng môi trường học tập rộng mở, đa dạng về hình thức trong Cơ quan Tập đoàn; đẩy mạnh hợp tác về KHCN với các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong nước và các đối tác nước ngoài nhằm tận dụng và phát huy nguồn lực bên ngoài Tập đoàn để học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu và từng bước làm chủ, cải tiến công nghệ áp dụng vào thực tế SXKD của toàn Tập đoàn.

khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vung

Cần sự bứt phá trong Khoa học - Công nghệ
khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vung

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn gửi thư chúc mừng nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam
khoa hoc cong nghe la dong luc dan dat pvn phat trien ben vung

Ngành Dầu khí đổi mới sáng tạo, tăng sức cạnh tranh

Nguyễn Hoan