Thứ sáu 20/09/2019 14:30
Ông Đặng Xuân Phương - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội:

Khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành Dầu khí hết sức khách quan

08:30 | 29/05/2019

|
Những khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành Dầu khí trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới, trong bối cảnh chung của thế giới, là hết sức khách quan.

 

Ngành Dầu khí rất cần cơ chế đặc thù riêng
Dầu khí là một ngành mạo hiểm, rủi ro muôn vàn
Ông Đặng Xuân Phương - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội

Trong 30 năm qua, ngành Dầu khí luôn là một trong những trụ cột lớn về kinh tế biển của đất nước, bên cạnh các ngành truyền thống như thủy sản, hàng hải, gần đây là du lịch biển.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngành Dầu khí gặp những thách thức to lớn trong sản xuất kinh doanh, sản lượng khai thác có nguy cơ sụt giảm và tỉ trọng đóng góp cho ngân sách Nhà nước thời gian gần đây cũng giảm.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, những khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành Dầu khí trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới, trong bối cảnh chung của thế giới, là hết sức khách quan. Sự phát triển của cuộc CMCN 4.0, đặc biệt là việc Mỹ ứng dụng công nghệ để sản xuất dầu đá phiến làm giảm chi phí sản xuất dầu khí rất nhiều... Do đó, sự ảnh hưởng của tình hình thế giới đến hoạt động ngành Dầu khí nước ta cũng là bình thường.

Hà Lê (lược ghi)

Thái Bình - “cái nôi” của ngành Dầu khí (Kỳ 7)
Thái Bình - “cái nôi” của ngành Dầu khí (Kỳ VI)
Thái Bình - “cái nôi” của ngành Dầu khí (Kỳ V)
Thái Bình - “cái nôi” của ngành Dầu khí (Kỳ IV)
Thái Bình - "cái nôi" của ngành Dầu khí (Kỳ III)
Thái Bình - “cái nôi” của ngành Dầu khí (Kỳ II)
Thái Bình - “cái nôi” của ngành Dầu khí